The Impact of Academic Discipline on University Teaching and Pedagogical Training Courses/Utjecaj akademskih disciplina na nastavu na sveučilišnoj razini i na pedagošku izobrazbu

Katarina Aškerc Veniger, Sebastian Kočar

Abstract


Abstract

Professional development of university teachers in teaching, not only in research, has become an important topic in the development of higher education (HE) policies in recent years. Specific research on pedagogical development of university teachers remains limited, not taking into account academic disciplines and their impact on teachers’ perceptions of different components of their teaching and training courses intended for their professional development. In this paper, we are presenting the differences among Slovenian teachers in different disciplines regarding their perception of teaching and their attitude towards pedagogical training courses (PTCs) with the results of an online survey study. Our findings show that teachers of soft sciences are more involved in PTCs than university teachers of hard sciences, except those from Health sub-discipline. Teachers of soft sciences, in comparison to those of hard sciences, generally perceive the quality of their own teaching as slightly higher, and they also have a slightly, but statistically significantly better attitude towards PTCs and teaching in general. Teachers from Health sub-discipline are generally more similar to soft sciences teachers than to hard sciences teachers in terms of different pedagogical dimensions studied. We can conclude that there is quite a clear distinction between teachers of soft sciences and teachers of certain hard sciences in their attitude and perception of different elements of university teaching and training courses in general (external heterogeneity). However, there is little separation between individual disciplines (internal homogeneity), which should be taken into account at least when introducing and implementing PTCs for teachers in different disciplines at institutional or national level.

Key words: academic disciplines; attitude towards university teaching; professional development; university teachers.

 

---

 

Sažetak

Stručno usavršavanje sveučilišnih nastavnika u području vođenja nastavnog procesa, a ne samo u području istraživačkog rada, postalo je u posljednjih nekoliko godina važna tema u razvoju strategije visokog obrazovanja. Postoji relativno ograničen broj istraživanja koja se bave isključivo pedagoškim usavršavanjem sveučilišnih nastavnika, ne uzimajući u obzir akademske discipline i njihov utjecaj na način na koji nastavnici percipiraju različite sastavnice nastavnog procesa koji vode i pedagošku izobrazbu koja je namijenjena njihovu stručnom usavršavanju. U ovom radu prikazujemo razlike između slovenskih nastavnika iz različitih akademskih disciplina s obzirom na njihovo shvaćanje nastavnog procesa i stavove prema pedagoškoj izobrazbi, s pomoću rezultata istraživanja provedenog putem online upitnika. Naši rezultati pokazuju da su nastavnici iz područja mekih znanosti više uključeni u oblike pedagoške izobrazbe od sveučilišnih nastavnika iz područja tvrdih znanosti, osim onih iz poddiscipline zdravstvo. Nastavnici iz područja mekih znanosti, u usporedbi s nastavnicima iz područja tvrdih znanosti, uglavnom smatraju da je kvaliteta njihova nastavnog procesa nešto bolja, a također imaju i malo, ali statistički znatno bolji stav prema pedagoškoj izobrazbi i nastavnom procesu uopće. Nastavnici iz zdravstvene poddiscipline uglavnom su sličniji nastavnicima iz područja mekih znanosti nego onima iz tvrdih znanosti kada se radi o različitim pedagoškim dimenzijama koje su se u istraživanju analizirale. Možemo zaključiti da postoji jasna razlika između nastavnika iz područja mekih i nastavnika iz područja tvrdih znanosti u stavovima i poimanju različitih elemenata nastavnog procesa na sveučilišnoj razini i pedagoškoj izobrazbi općenito (vanjska heterogenost). Međutim, postoji mala razlika između pojedinačnih disciplina (unutarnja homogenost) koju bi trebalo uzeti u obzir kada se uvodi i provodi pedagoška izobrazba za nastavnike u različitim disciplinama na institucionalnoj ili nacionalnoj razini.

Ključne riječi: akademske discipline; stav prema nastavi na sveučilišnoj razini; stručno usavršavanje; sveučilišni nastavnici.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i4.2718

Refbacks

  • There are currently no refbacks.