Professional Development of Primary School Teachers in Visual Arts Education / Profesionalni razvoj učitelja primarnog obrazovanja na likovnoumjetničkom i likovnopedagoškom području

Zlata Tomljenović, Svetlana Novaković

Abstract


Abstract

Professional development of teachers in visual arts education encompasses widening and deepening art knowledge and abilities as well as further development of professional, personal and subject-specific competences necessary for efficient implementation of visual arts classes. The goal of this research was to examine the extent to which teachers attend professional education in visual arts education and the reasons for not attending the aforementioned. Research participants were 143 in-service primary school teachers. Kendall Tau-b Rank Correlation Coefficient was used to determine the correlation between two groups of variables, the first being - age, degree of education and professional title, and the second - areas in which teachers would like to gain additional knowledge and competence and reasons for inclusion into professional training programmes. The results show that the increase in age, degree of education and professional status lessen the subjects' need for gaining additional knowledge and competence related to the visual arts area. Furthermore, the teachers are aware of the need for inclusion into professional training programmes in visual arts education since most of them consider the activity important for their professional and personal development. However, the results also stress teachers' insufficient attendance when it comes to professional training in visual arts education, mostly due to the lack of appropriate programmes.

Key words: competence; lifelong learning; primary school teachers; teachers’ professional development; visual arts education.

---

 

Sažetak

Profesionalni razvoj učitelja na likovnopedagoškom području podrazumijeva širenje i produbljivanje likovnih znanja i sposobnosti, kao i daljnji razvoj stručnih, profesionalnih i osobnih kompetencija potrebnih za učinkovito izvođenje nastave likovne kulture. Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri učitelji pohađaju stručna usavršavanja vezana uz likovnoumjetničko i likovnopedagoško područje, zatim koji su razlozi njihova (ne)pohađanja. U istraživanju  su sudjelovala 143 učitelja zaposlena u osnovnim školama Primorsko-goranske, Istarske i Sisačko-moslavačke županije. KendallTau-b koeficijent rang korelacije upotrijebljen je za izračunavanje povezanosti između varijabli 'godine starosti', 'stupanj obrazovanja' i 'stručni status', područja u kojima bi učitelji željeli steći dodatna znanja i sposobnosti, kao i razloga uključivanja u programe daljnjeg stručnog usavršavanja. Rezultati pokazuju da se s povećanjem godina starosti, stupnja obrazovanja i stručnog statusa smanjuje potreba ispitanika za stjecanjem dodatnih znanja i sposobnosti vezanih uz likovno područje. Nadalje, učitelji su svjesni potrebe uključivanja u programe stručnog usavršavanja na likovnom području, budući da većina smatra da je ta aktivnost važna za njihov profesionalni i osobni razvoj. Međutim, rezultati također pokazuju da učitelji u nedostatnoj mjeri pohađaju stručna usavršavanja vezana uz likovno područje, uglavnom zbog toga što smatraju da na tom području nema ponuđenih odgovarajućih programa za stručno usavršavanje.

Ključne riječi: cjeloživotno učenje; kompetencije; nastava likovne kulture; stručno usavršavanje; učitelji primarnog obrazovanja.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2715

Refbacks

  • There are currently no refbacks.