Doctoral Education for a Sustainable Future: What's a Comprehensive Portfolio Got to Do With It? / Doktorsko obrazovanje za održivu budućnost: Što sveobuhvatni portfelj ima s tim?

Snežana Ratković, Vera Woloshyn

Abstract


Abstract
In this paper, we introduce a Joint PhD Program in Educational Studies taught jointly by three universities in Ontario Canada, discuss the role of the comprehensive portfolio in research education, and share our vision for sustainable doctoral education and a sustainable future locally, nationally, and internationally. We debate the importance of the comprehensive portfolio for student retention, the development of the 21st century learning skills, mentoring, self-as-scholar competences, and holistic doctoral education. We explore foundational questions: What works?  What does not work? What is missing? Finally, we conclude with critical reflections and recommendations for doctoral-level studies with reference to key stakeholders including graduate students, mentors, curriculum developers, doctoral program directors, and policy makers.Key words: Canada; holistic doctoral education; mentoring; PhD in education; 21st century learning
---
Sažetak 
U ovom radu predstavljamo Zajednički Ph.D. Program iz obrazovnih studija koji održavaju tri sveučilišta u Ontariu, Kanada, raspravljamo o ulozi sveobuhvatnog portfelja u obrazovanju istraživača i opisujemo našu viziju održivog doktorskog obrazovanja i održive budućnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Raspravljamo o važnosti sveobuhvatnog portfelja za zadržavanje studenata u doktorskim programima, razvoj vještina učenja za 21. stoljeće, mentorstvo, kompetencije pojedinca kao znanstvenika i holističko doktorsko obrazovanje. Istražili smo temeljna pitanja: Što funkcionira? Što ne funkcionira? Što nedostaje? Na kraju, zaključujemo s kritičnim razmišljanjima i preporukama na razini doktorskih studija, kao i s obzirom na interese ključnih sudionika, uključujući studente, mentore, dizajnere nastavnog plana i programa, voditelje doktorskih programa i kreatore zakona i uredbi doktorskih studija.Ključne riječi: holističko doktorsko obrazovanje; Kanada, mentorstvo; doktorat u obrazovanju; učenje u 21. stoljeću.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2709

Refbacks

  • There are currently no refbacks.