The Teacher – A Reflective Researcher of the Teaching Practice / Učitelj – refleksivni istraživač u praksi

Veljko Bandjur, Jelena Maksimović

Abstract


Abstract
The needs of modern society set before teachers some new requirements with regard to the teacher's changed role. Teachers are ceasing to be agents transferring knowledge and are becoming persons who diagnose and organize the research process. As a starting point in the discussion, we have analyzed the correlation between the methodological training of teachers in the model of the reflective practitioner and in the model of educating the teacher - researcher. Likewise, the paper has analyzed teachers' positions on knowledge, skills and potentials needed for the study and promotion of educational practice, viewed against: the length of professional service, the knowledge and use of a foreign language, the school environment, the length of undergraduate study and the grade point average during this study. The goal of the research is to initiate practical changes which would bring about expected results in terms of promoting educational practice. The research pooled 390 Serbian primary school teachers. The results have shown that knowledge of the methodology of pedagogical research (construction and use of instruments, project and research implementation) is perceived as most indispensable for the promotion of educational practice (p<0.001).
Key words: methodology education; reflective practitioner; teacher researcher; teacher training.

---

Sažetak
Potrebe suvremenoga društva pred učitelje postavljaju neke nove zahtjeve s obzirom na promijenjenu ulogu učitelja. Učitelji prestaju biti prenositelji znanja i postaju dijagnostičari i organizatori procesa istraživanja. Kao polazna točka u raspravi analiziran je odnos između metodičkoga obrazovanja učitelja u modelu refleksivnog praktičara i u modelu izobrazbe učitelja - istraživača. U radu su također analizirani i stavovi učitelja o znanju, vještinama i mogućnostima potrebnima za proučavanje i razvoj odgojno-obrazovne prakse s obzirom na: godine rada u struci, znanje i korištenje stranoga jezika, školsku sredinu, duljinu dodiplomskog studija i prosjek ocjena tijekom studiranja. Cilj istraživanja je potaknuti praktične promjene koje bi dovele do očekivanih rezultata u smislu poboljšanja obrazovno-odgojne prakse. Istraživanje je obuhvatilo 390 učitelja u osnovnim školama u Srbiji. Rezultati su pokazali da se znanje o metodama pedagoškog istraživanja (izrada i korištenje instrumenata, provođenje projekata i istraživanja) smatra neophodnim za razvoj i unapređenje odgojno-obrazovne prakse (p<0.001).
Ključne riječi: izobrazba učitelja; obrazovanje o metodama istraživanja; refleksivni praktičar; učitelj istraživač


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.270

Refbacks

  • There are currently no refbacks.