The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar Schools/Učinkovitost interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u gimnazijama

Tijana Pribićević, Tomka Miljanović, Vesna Odadžić, Danimir Mandić, Vera Županec

Abstract


Abstract
In pedagogical research the results of which are presented in this paper, the teaching topic was Fundamentals of molecular biology of the biology curriculum for the fourth year of grammar school of the natural sciences and mathematics department. The experiment was carried out during 13 lessons of interactive computer-assisted teaching in the experimental group and by traditional teaching in the control group. The survey was conducted on a sample of 142 students in two grammar schools in the Republic of Serbia. The aim of this study was to determine whether the application of computer-assisted interactive teaching has achieved better results in helping learners acquire complex content in biology and reach higher levels of quality and quantity of knowledge in comparison with traditional teaching. The analysis of the study results confirmed higher efficiency of interactive computer-assisted biology teaching compared to the traditional approach to learning the same content. Differences which are statistically significant were found in student achievement between the experimental and control group in the final test and in the retest as a whole, and at individual levels of knowledge. They were: knowledge of the facts, understanding of concepts and analysis and reasoning. The research results recommend greater application of interactive computer-assisted biology teaching in grammar schools and in other high schools, especially when learning difficult educational content.Key words: competences in biology; fourth grade students; molecular biology; natural sciences and mathematics department; traditional teaching.
---
Sažetak
U pedagoškom istraživanju čiji su rezultati prikazani u ovome radu, naziv nastavne teme bio je Osnove molekularne Biologije, u skladu s Nastavnim planom i programom za Biologiju za četvrti razred prirodoslovno-matematičke gimnazije. Eksperiment se provodio tijekom 13 nastavnih sati interaktivne nastave uz pomoć računala u eksperimentalnoj skupini, a u kontrolnoj se skupini provodio tradicionalni oblik nastave. Istraživanje je provedeno na uzorku koji se sastojao od 142 učenike iz dviju gimnazija u Republici Srbiji. Cilj istraživanja bio je utvrditi postižu li se primjenom interaktivne nastave uz pomoć računala bolji rezultati prilikom usvajanja složenih sadržaja iz Bioiologije tako što se ostvaruju i viši stupnjevi kvalitete i količine znanja učenika u usporedbi s tradicionalnom nastavom. Analizom rezultata istraživanja potvrđena je veća učinkovitost interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u usporedbi s tradicionalnim pristupom učenju istoga sadržaja. Uočene su statistički značajne razlike u postignućima učenika iz eksperimentalne skupine i onih iz kontrolne skupine na finalnom testu i na retestu u cjelini, kao i na pojedinačnim stupnjevima znanja. Razlike su utvrđene u poznavanju činjenica, razumijevanju pojmova, analizi i razmišljanju. Rezultati istraživanja upućuju na potrebu veće primjene interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u gimnazijama i u ostalim srednjim školama, posebno kada se obrađuju teži nastavni sadržaji. Ključne riječi: kompetencije iz Biologije; molekularna biologija; prirodoslovno-matematička gimnazija; tradicionalna nastava; učenici četvrtog razreda  

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2677

Refbacks

  • There are currently no refbacks.