Does Initial Education of German and English Language Teachers Prepare Them for the Development of Pupils' Plurilingual and Intercultural Competence? – Analysis of Programs of Study / Priprema li inicijalno obrazovanje učitelje njemačkog i engleskog jezik

Željka Knežević

Abstract


Does Initial Education of German and English Language Teachers Prepare Them for the Development of Pupils' Plurilingual and Intercultural Competence? – Analysis of Programs of Study / Priprema li inicijalno obrazovanje učitelje njemačkog i engleskog jezika za razvoj višejezične i međukulturne kompetencije učenika? – Analiza studijskih programa

---

Abstract

The plurilingual approach to foreign language learning creates a challenge for foreign language teachers in the integrated development of pupils' plurilingual and intercultural competence. The question that arises is whether, after completion of their initial education, English and German language teachers are ready for the realization of such aims in foreign language teaching. In order to answer the question, research on the presence of content for developing the plurilingual and intercultural competence in ten programs of study for the education of English and German language teachers in Croatia was carried out. The results of the quantitative and qualitative analysis of content, in particular obligatory course syllabi of each program of study, show that, in general, in programs of study for English and German language teachers, the content for developing intercultural competence is represented in a very small amount. On the other hand, the occurrence of content relating to the development of plurilingual competence in almost all of the analyzed programs of study is marginal. This leads to the conclusion that the existing initial education does not sufficiently prepare English and German teachers to meet the needs that the plurilingual approach to learning foreign languages demands. 

Key words: foreign language teaching; initial education of English and German teachers; intercultural 

 

---

Sažetak

Višejezični pristup učenju stranih jezika stavlja učitelje stranih jezika pred izazov objedinjenog razvoja višejezične i međukulturne kompetencije učenika. Kako bi se dao odgovor na pitanje jesu li učitelji engleskog i njemačkog jezika po završetku svog inicijalnog obrazovanja spremni za ostvarenje tih ciljeva u nastavi, istražena je zastupljenost sadržaja za razvoj višejezične i međukulturne kompetencije u deset studijskih programa prema kojima se obrazuju učitelji engleskog i njemačkog jezika u Hrvatskoj. Rezultati kvantitativne i kvalitativne analize sadržaja u silabima pojedinih obveznih kolegija svakog studijskog programa pokazuju da su, ukupno gledano, i u studijskim programima engleskog, i u studijskim programima njemačkog jezika sadržaji za razvoj međukulturne kompetencije zastupljeni u vrlo malom broju, a zastupljenost sadržaja za razvoj višejezične kompetencije u gotovo je svim analiziranim studijskim programima neznatna. Navedeno upućuje na zaključak da postojeće inicijalno obrazovanje učitelja engleskog i njemačkog jezika ne osposobljava u dovoljnoj mjeri za zahtjeve koje pred njih stavlja višejezični pristup učenju stranih jezika. 

Ključne riječi: inicijalno obrazovanje učitelja engleskog i njemačkog jezika; međukulturna kompetencija; nastava stranih jezika; višejezična kompetencija; višejezični pristup učenju jezika.
Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2612

Refbacks

  • There are currently no refbacks.