The Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model - 5ELFA/Nastavni pristup obrnute učionice uutemeljen na 5E modelu ciklusa učenja

Gülsüm Aşıksoy, Fezile Ozdamli

Abstract


Abstract The aim of this research is to determine the effect of the Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model called 5ELFA on student achievement in a physics course. It also aims to determine the students’ opinions regarding this approach. This study, conducted using a mixed methods approach, involved 94 engineering students enrolled in the Physics 101 course. In the research, in which the pretest-posttest control group design was used, students were randomly assigned to experimental and control groups. While the students in the experimental group took the physics course in the Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model for 10 weeks, only the 5E learning model was used in the control group. The quantitative data were collected from a physics achievement test and the qualitative data were collected from semi-structured interviews. The results indicated that the physics achievement post-test scores of the experimental group were significantly higher than those of the control group. Interviews with experimental group volunteers revealed that the majority of students held a positive opinion of the flipped classroom approach and they believed that it had a positive impact on the physics course. Key words: 5E learning model; flipped classroom; higher education; physics education.
---
SažetakCilj ovog istraživanje bio je odrediti utjecaj nastavnog pristupa obrnute učionice koji se temelji na 5E modelu ciklusa učenja, nazvan 5ELFA, na postignuća studenata u kolegiju Fizike. Cilj je također bio i utvrditi mišljenja učenika o takvom pristupu. Ovo istraživanje, koje je provedeno primjenom mješovitih metoda, obuhvatilo je 94 studenta tehničkih znanosti koji su upisali kolegij Fizika 101. U istraživanju u kojem se koristio dizajn s predtestom i posttestom za kontrolnu skupinu studenti su bili nasumično raspodijeljeni u eksperimentalnu i u kontrolnu skupinu. Dok se u radu sa studentima u eksperimentalnoj skupini na nastavi iz kolegija Fizike koristio pristup obrnute učionice utemeljen na 5E modelu ciklusa učenja tijekom 10 tjedana, u kontrolnoj se skupini koristio samo 5E model ciklusa učenja. Kvantitativni podaci prikupljeni su s pomoću testa postignuća iz Fizike, a kvalitativni su podaci prikupljeni putem polustrukturiranih intervjua. Rezultati su pokazali da je uspjeh studenata iz eksperimentalne skupine na posttestu postignuća iz Fizike bio znatno veći od uspjeha studenata iz kontrolne skupine. Intervjui s dobrovoljcima iz eksperimentalne skupine otkrili su da je većina studenata imala pozitivno mišljenje o pristupu obrnute učionice i da su smatrali kako je on imao pozitivan utjecaj na kolegij Fizike.Ključne riječi: 5E model učenja; obrnuta učionica; visoko obrazovanje; obrazovanje u području Fizike.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2564

Refbacks

  • There are currently no refbacks.