The Right to Education for Children with Disabilities from the Earliest Age/Pravo na odgoj i obrazovanje djece s teškoćama od najranije dobi

Marina Milić Babić, Sara Tkalec, Leah Powell Cheatham

Abstract


Abstract

The right to education constitutes a fundamental human right and is the focus of numerous international agreements, conventions, as well as scientific and expert research. Grounded in a human rights perspective, this study aims to understand the involvement of children with disabilities in early education programs. The participants—parents of children with disabilities (N=10)—reported challenges faced while enrolling their children with disabilities in early education institutions, including insufficient support or even denied enrolment. Study participants also emphasized challenges extending beyond enrolment: children’s stays in daycare had been limited, children were insufficiently included in extracurricular activities, and parents encountered organizational challenges in securing financing for special needs assistants. While satisfied with the personal competencies of teachers, participants were dissatisfied with the teachers’ professional skills and were equally dissatisfied with the performance of the professional team. Some participants recounted discrimination against their children. In conclusion, these narratives reveal “vulnerabilities” of the early education system. Given the importance of educational inclusion for children with disabilities, this topic requires continued attention.

Key words: children with disabilities; Croatia; early education; inclusion.

 

---

 

Sažetak 

Pravo na obrazovanje temeljno je ljudsko pravo i u središtu je brojnih međunarodnih ugovora, konvencija, znanstvenih i stručnih istraživanja. Ovaj rad temelji se na modelu ljudskih prava i cilj mu je istražiti uključenost djece s teškoćama u programe ranog odgoja i obrazovanja. Sudionici istraživanja – roditelji djece s teškoćama u razvoju (N = 10) opisuju izazove s kojima se suočavaju prilikom upisa djeteta s teškoćama u predškolske ustanove, izražavaju nedostatak podrške kod upisa ili čak nemogućnost upisa svog djeteta u predškolsku ustanovu. Također, sudionici nailaze na izazove unutar samog vrtića. Djetetu se ograničava boravak u skupini, smatraju da postoji nedovoljna uključenost djeteta s teškoćama u aktivnosti, a naglašavaju organizacijske poteškoće vezane uz osiguranje rada asistenta. Sudionici su zadovoljni osobnim kompetencijama odgojiteljica, ali su nezadovoljni njihovim profesionalnim kompetencijama, baš kao što svoje nezadovoljstvo iskazuju i u vezi s radom stručnog tima. Neki su sudionici spomenuli diskriminaciju djece. Zaključno, ti iskazi otkrivaju "ranjivosti" ranog obrazovnog sustava. S obzirom na važnost uključivanja u obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju, ova tema zahtijeva stalnu pozornost.

Ključne riječi: djeca s teškoćama u razvoju; Hrvatska; inkluzija; rani odgoj i obrazovanje.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i1.2494

Refbacks

  • There are currently no refbacks.