Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity / Razlike u vremenu provedenom ispred ekrana između sveučilišnih studenata u Turskoj kao pokazatelj sjedilačkog stila života i neaktivnosti

Emine Caglar, Naile Bilgili, Ayda Karaca, Gökhan Deliceoglu

Abstract


Abstract
The aim of the present study was to examine the screen time differences as an indicator of sedentary lifestyle in terms of some socio-demographic variables among university students. A total of 2209 university student (Mage = 20.80, SD = 1.61 years) participated in this study. The demographic information and screen time data were collected by using a survey form. The screen time refers to the combined time spent on watching TV/video, watching/playing/working on a computer, and playing video games. Two x three factorial ANOVA revealed significant gender and socio-economic status differences in the screen time. The male students and those with a high socio-economic status had higher screen time. In addition, one-way ANOVA showed significant screen time differences in terms of parental education level and place of residence (p < .001). The students living in dormitories and those whose parents had lower education level had lower screen time. Also, the students who had an opportunity to access technological devices in their place of residence and in their bedrooms had higher screen time than the students who did not have these facilities (p<.001). The screen time as a sedentary behavior among university students is quite high and these findings can be taken into account as a warning indicating increases in the sedentary lifestyle of these young adults. 
Key words: inactivity; sedentary behavior; socio-demographic variables; young adults.
---
Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi, na uzorku sveučilišnih studenata, razlike u vremenu provedenom ispred ekrana kao pokazatelju sjedilačkog stila života s obzirom na neke društveno-demografske varijable. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 2209 sveučilišnih studenata (Mdob = 20,80, SD = 1,61 godina). Demografski podaci i podaci o vremenu provedenom ispred ekrana prikupljeni su s pomoću anketnog obrasca. Vrijeme provedeno ispred ekrana odnosi se na kombinaciju vremena provedenog gledajući televiziju/video, gledajući računalo/igrajući se/radeći na njemu, te igrajući videoigre. 2 x 3 faktorska ANOVA otkrila je značajne razlike u vremenu provedenom ispred ekrana prema spolu i društveno-ekonomskom statusu. Kod studenata muškog spola i onih s visokim društveno-ekonomskim statusom zabilježene su više vrijednosti. Jednosmjerna ANOVA dodatno je pokazala značajne razlike s obzirom na obrazovanje roditelja i mjesto stanovanja (p < ,001). Studenti u studentskim domovima i oni čiji su roditelji na niskoj obrazovnoj razini imaju niže vrijednosti za vrijeme provedeno ispred ekrana. Također, studenti koji imaju mogućnost pristupa tehnološkim uređajima u svom domu i vlastitoj sobi imaju više vrijednosti od onih koji nemaju takve mogućnosti (p<,001). Vrijednost zabilježena za vrijeme provedeno ispred ekrana kao pokazatelj sjedilačkog ponašanja kod sveučilišnih studenata sasvim je visoka, pa se rezultati mogu uzeti u obzir kao upozorenje koje ukazuje na uzlazni trend s obzirom na sjedilački stil života mladih odraslih. 
Ključne riječi: neaktivnost; sjedilačko ponašanje; društveno-demografske varijable; mlade odrasle osobe.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2462

Refbacks

  • There are currently no refbacks.