Analysis of Errors by Beginner Students from Croatia: The Case of the Definite Article in Catalan, Galician and Spanish/Analiza pogrešaka kod hrvatskih studenata početnika: slučaj određenoga člana u katalonskome, galješkome i kastiljskome jeziku

Blanca Leon Gonzalez, Marti Mestre Melia, Maria Rosales Fernandez

Abstract


Abstract

Romance languages are characterised by the systematic use of definite articles, which is in contrast with Slavic languages which lack this grammatical category. The aim of this study is to analyse errors in Croatian speakers’ use of definite articles in the context of the initial learning of Catalan, Galician and Spanish. The conclusions of this article were drawn from a corpus of essays written by Croatian students at A1 and A2 CEFR levels. This research allows us to observe and catalogue the different errors in the use of definite articles, as well as to confirm the hypothesis that motivated this work. The fact that these three languages – Catalan, Galician and Spanish – share both a common descriptive and prescriptive reality concerning the use of articles facilitated a cross-analysis in which interferences were minimal. In summary, the results demonstrate that the use of articles is one of the main grammatical difficulties in the transient interlanguage of Croatian speakers learning Romance languages, and highlight the need to create a method that prevents the fossilization of such errors.

Key words: foreign language learning; Ibero-Romance languages; second language acquisition.


---Sažetak

Za romanske je jezike specifična sustavna upotreba određenih članova, koje slavenski jezici nemaju. U ovom se radu nastoje analizirati pogreške vezane uz upotrebu određenoga člana u kontekstu početnoga učenja katalonskoga, galješkoga i kastiljskoga jezika među izvornim govornicima hrvatskoga jezika. Zaključci su dobiveni na temelju korpusa koji čine eseji hrvatskih studenata čije znanje jezika odgovara razinama A1 i A2 prema ZEROJ-u. Ovo istraživanje omogućilo nam je da promatramo i katalogiziramo različite pogreške u vezi s upotrebom određenoga člana, kao i da potvrdimo hipoteze koje su potaknule njegovu izradu. Činjenica da je tim trima jezicima zajednička deskriptivna i preskriptivna stvarnost u vezi s upotrebom članova, olakšala je analizu u kojoj su interferencije minimalne. Zaključujemo da naši rezultati pokazuju kako je upotreba člana jedan od osnovnih gramatičkih problema u prolaznome međujeziku hrvatskih studenata koji uče romanske jezike, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju metode koja bi spriječila fosilizaciju takvih pogrešaka.

Ključne riječi: iberijski romanski jezici; određeni član; analiza pogrešaka; učenje stranoga jezika.


 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2440

Refbacks

  • There are currently no refbacks.