French Children's Literature and Introduction to Reading Skills/Francuska dječja književnost i uvođenje u vještinu čitanja

Iva Šarić, Renata Nell Vidatić

Abstract


Abstract

It is well known that literary texts used in teaching (both of mother tongue and foreign languages) allow the learners to develop all four language skills. Regarding the foreign languages, CEFR anticipates reading of original literary texts only at C1 and C2 levels. This paper will present the research carried out in a small and heterogeneous group (by age and by prior leaning) of preschool- and school-aged children, who were introduced to reading skills in the French language classes, for which a special teaching method was devised. The starting point of classes was based on the original children’s literature texts and informal learning stemming from everyday activities connected to family or leisure, with special accent on play, particularly because of its positive effects on children’s motivation for reading. From the teacher’s perspective, special attention was paid to the selection of children’s literature texts (with the objective not only to introduce the dominant literary, linguistic and cultural codes to the learners but also to develop a sense of relevance and joy while reading), and establishing learning objectives and outcomes. The issued evaluations showed that the classes which closely connect the decoding of text on grapho-phonemic level to literary texts and its understanding while relying on ludic activities allow the learners to acquire expected competences at a high level.

Key words: French language; informal learning; ludic activities. 

 

---

 

 

Sažetak

Književnoumjetnički tekst primijenjen u nastavi (kako materinskog, tako i inog) jezika, poznato je, omogućuje učenicima razvoj svih četiriju jezičnih vještina. Što se pak inih jezika tiče, ZEROJ predviđa čitanje izvornih književnoumjetničkih tekstova tek na razinama C1 i C2. U ovom će radu biti prikazno istraživanje provedeno nad malom i izrazito heterogenom skupinom (i po dobi, i po predznanju) predškolske i osnovnoškolske djece koju se uvodilo u vještinu čitanja na francuskom jeziku, što je zahtijevalo osmišljavanje posebne metode poučavanja. Polazište za nastavu bili su izvorni tekstovi dječje književnosti, a učenje informalno, dakle proizašlo iz svakodnevnih aktivnosti povezanih s obitelji ili sa slobodnim vremenom, pri čemu je poseban naglasak stavljen na igru, nadasve zbog njezina pozitivnog utjecaja na dječju motivaciju za čitanje. S nastavničke je strane pak posebna pozornost posvećena odabiru tekstova dječje književnosti (ne samo kako bi se učenike uvelo u dominantne književne, lingvističke i kulturalne kodove već i razvio osjećaj relevantnosti i veselja prilikom čitanja), kao i određivanju ciljeva i ishoda učenja. Provedene evaluacije pokazale su da nastava koja dešifiranje teksta na grafo-fonemskoj razini tijesno veže uz književnoumjetnički tekst i njegovo razumijevanje, pritom se oslanjajući na ludičke aktivnosti, omogućuje da učenici steknu očekivane kompetencije na visokoj razini.

Ključne riječi: francuski jezik; informalno učenje; ludičke aktivnosti. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2439

Refbacks

  • There are currently no refbacks.