Factors Predicting Creative Problem-Solving Competence in PISA 2012: Evidence from Six Countries/Čimbenici predviđanja kompetencije kreativnog rješavanja problema – PISA 2012: Dokazi iz šest zemalja

SERKAN ARIKAN

Abstract


Abstract

PISA measures the readiness level of 15-year-old students for the challenges they may encounter in their future lives, and evaluates their ability to reflect and to apply their knowledge to daily-life problems. PISA not only measures specific content domains such as mathematics, but also measures more general domains as creative problem-solving. Creative problem-solving is a new concept in PISA 2012, and identifying predictors of problem-solving for high, medium, and low achieving countries would be a novel and important topic. This study mainly investigated student and school characteristics that were effective in predicting problem-solving skills. Additionally, what would be the problem-solving performance difference among those countries if they had similar mathematics performance was identified. This study included students from Korea, the Netherlands, Norway, Ireland, Serbia and Turkey who had participated in PISA 2012. These six countries were considered to represent a fair spectrum for the participating countries in terms of creative problem-solving and mathematics performance. Multilevel regression analysis results showed that among student-level variables, openness for problem-solving, and experience with pure mathematics tasks predicted problem-solving performance positively in all countries. Socio-economic status predicted problem-solving performance positively in medium and low achieving countries. Surprisingly, experience with applied mathematics tasks predicted problem-solving performance negatively in all countries except Korea. School-level variables did not show a systematic pattern in predicting problem-solving performance. Among school-level variables, mathematics extracurricular activities, proportion of teachers with ISCED 5A, proportion of certified teachers and class size predicted problem-solving performance positively in some countries. ANCOVA results showed that the problem-solving difference among countries decreased when mathematics performance was controlled.  

Key words: mathematics performance; multilevel analysis; PISA 2012; problem-solving competence.


---


Sažetak

PISA mjeri razinu spremnosti 15-godišnjih učenika za izazove na koje mogu naići u budućnosti te vrednuje njihovu sposobnost promišljanja i primjene znanja rješavanja svakodnevnih problema. PISA ne samo da mjeri specifične sadržaje poput matematike nego mjeri i općenita područja poput kreativnoga rješavanja problema. Kreativno rješavanje problema novi je koncept koji je primijenila PISA 2012, a identificiranje prediktora za rješavanje problema u zemljama s niskom, srednjom i visokom razinom uspješnosti nova je i vrlo važna tema. Ovo istraživanje uglavnom se bavi učenicima i karakteristikama škola za učinkovito predviđanje vještina rješavanja problema. Nadalje, istražena je razlika u uspješnosti rješavanja problema među zemljama pod uvjetom slične uspješnosti u području matematike. Ovo istraživanje uključivalo je sve učenike koji su sudjelovali u PISA 2012 iz Koreje, Nizozemske, Irske, Srbije i Turske. Smatra se da navedenih šest zemalja predstavlja dobar spektar svih zemalja sudionika u smislu kreativnoga rješavanja problema i postignuća u matematici. Rezultati višerazinske regresijske analize pokazali su da među varijablama učenika otvorenost za rješavanje problema i iskustvo s čistim matematičkim zadatcima pozitivno predviđa postignuća u rješavanju problema u svim zemljama. Društveno-ekonomski status pozitivno predviđa postignuća u rješavanju problema u zemljama sa srednjom ili niskom razinom uspješnosti. Iznenađuje da iskustvo sa zadatcima primijenjene matematike negativno predviđa postignuća u rješavanju problema u svim zemljama izuzev Koreje. Varijable škole ne ukazuju na sustavni obrazac u predviđanju uspješnosti u rješavanju problema. Među varijablama škole, izvannastavne aktivnosti iz matematike, udio nastavnika s ISCED 5A, udio licenciranih nastavnika i veličina razreda pozitivno predviđaju uspješnost u rješavanju problema u nekim zemljama. Rezultati ANCOVA testa pokazuju da se razlika u rješavanju problema među zemljama smanjuje kada se kontroliraju postignuća u matematici.   

Ključne riječi: matematičko postignuće; višerazinska analiza; PISA 2012; kompetencija rješavanja problema.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.