Nastavničke procjene upotrebe digitalnih medija i konstruktivističke nastave u primarnom i sekundarnom obrazovanju

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan, Višnja Rajić

Abstract


Cilj istraživanja je bio ispitati  učestalost i motivaciju za  korištenje digitalnih medija u poučavanju te organizaciji konstruktivističke nastave i razlike između nastavnika osnovne i srednje škole (N = 368). Rezultati istraživanja su pokazali da obje podskupine nastavnika rijetko ili gotovo nikada ne koriste različite digitalne medije s iznimkom čestog korištenja power point prezentacija. S druge strane, svi nastavnici su pozitivno motivirani za korištenje digitalnih medija u nastavi, s time da nastavnici osnovnih škola procjenjuju da to od njih iziskuje dodatni napor. I osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici procjenjuju da je nastava koju organiziraju konstruktivistička nastava, s time da ju nešto pozitivnije procjenjuju nastavnici  osnovnih škola. Pozitivnije vrijednosti i očekivanja od korištenja digitalnih medija su kod obje skupine nastavnika povezano i s njihovim učestalijim korištenjem u nastavi. I kod osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika je učestalije korištenje pojedinih digitalnih medija povezano s nastavom gdje učenici suradnički uče i imaju kontrolu nad vlastitim procesom učenja. Interpretacijo rezultata istraživanja opravdano je zaključiti da unatoč pozitivnoj motivaciji za korištenje digitalnih medija u nastavi te procjenama da je nastava koju nastavnici organiziraju konstruktivistička, generalno nastavnici još uvijek u velikoj mjeri organiziraju nastavu koja je orijentirana na njih ili na predmet, što potvrđuje česta upotreba power point prezentacija (frontalna nastava). Interpretacije i implikacije rezultata prikazane su u radu.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.2411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.