Do Prospective Physical Education Teachers Really Want To Be Physical Education Teachers? / Žele li budući učitelji tjelesnog odgoja uistinu postati učitelji tjelesnog odgoja?

Hüseyin Ünlü

Abstract


Abstract
The purpose of the present study was to determine the attitudes of prospective physical education teachers to the physical education teaching profession in relation to their gender, year of study, type of high school graduated from and family income. The population of the study was comprised of 696 prospective physical education teachers. The instrument used in the study was the "Attitude Scale for the Profession of Physical Education Teaching". While data analysis was used for descriptive statistics, independent t-test was used for the comparison in relation to gender of the participants. In addition to the comparison between the year of study they attended, the high schools the participants had graduated from and their family incomes were analyzed using one-way variance analysis (ANOVA). A post-hoc (Tukey) test was used in order to identify the source of differences (source of variance) that emerged. It was found that prospective physical education teachers had a mid-level attitude towards the physical education teaching profession. In addition, significant differences were found between genders, years of study, high schools the participants graduated from and family incomes of the participants.
Key words: attitudes; physical education teaching profession; physical educator; teaching profession.

 

---

 

Sažetak
Svrha ovoga istraživanja bila je istražiti stavove budućih učitelja tjelesnog odgoja prema zanimanju učitelja tjelesnoga odgoja s obzirom na njihov spol, godinu studija, tip srednje škole koju su završili i obiteljska primanja. U istraživanju je sudjelovalo 696 budućih učitelja tjelesnog odgoja. Upotrijebljena je „Skala stavova prema zanimanju učitelja tjelesnog odgoja". Dok je analiza podataka upotrijebljena za deskriptivnu statistiku, t-test za nezavisne uzorke upotrijebljen je za usporedbu u odnosu na spol. Osim usporedbe između ispitanika na temelju godine studija, stavovi ispitanika uspoređeni su i s obzirom na srednje škole koje su završili te s obzirom na primanja njihovih obitelji. Upotrijebljena je jednosmjerna analiza varijance (ANOVA). Post hoc test (Tukey) napravljen je da bi se utvrdili razlozi pronađenih razlika (varijance). Pokazalo se da su budući učitelji tjelesnog odgoja imali srednji stav (ni pozitivan, ni negativan) prema zanimanju učitelja tjelesnoga odgoja. Pronađene su važne razlike s obzirom na spol, godinu studija, srednju školu koju su ispitanici završili i primanja njihovih obitelji.
Ključne riječi: stavovi; zanimanje učitelja tjelesnoga odgoja; učitelj tjelesnoga odgoja; zanimanje učitelja


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.