Students’ Experience during the Integration of Traditional Games into the Elementary School Program/Učenička iskustva integracije tradicionalnih igara u osnovnoškolski program

Marina Vasileva, Toni Malinovski, Tatjana Vasileva-Stojanovska, Vladimir Trajkovik

Abstract


Abstract Even though the potential of game-based learning is widely recognized, we need to understand students to effectively integrate games in the classroom environment. This study aims to identify relevant factors that influence students’ experience during the integration of traditional children’s games into the elementary school program. The research involved 142 students from different elementary schools who participated in multiple learning sessions with pure game-based activities or games technologically enhanced with asynchronous/synchronous distance learning. A structural equation model was developed and tested using students’ responses to a survey conducted after each session. The results suggest that students’ experience is directly influenced by their motivation to participate in the new environment, their attitude during purely game-based classes, and technological behaviour during classes with distance learning activities. We also found that students of different ages showed similar subjective experience and identified a clear distinction between students’ views and learning outcomes during in-class gaming and asynchronous/synchronous conditions.Key words: classroom games; elementary school; game-based learning; structural equation model; students’ experience.
---
SažetakIako je potencijal učenja zasnovanog na igri široko prepoznat, učinkovita integracija igara u okruženje učionice prije svega zahtijeva bolje razumijevanje učenika. Cilj ovog istraživanja jest identificirati relevantne čimbenike koji utječu na iskustva učenika prilikom integracije tradicionalnih dječjih igara u program osnovne škole. U istraživanju su sudjelovala 142 učenika iz različitih osnovnih škola, koji su pohađali veći broj sati na kojima su se koristile isključivo aktivnosti zasnovane na igri, odnosno igre tehnološki pojačane (a)sinkronim učenjem na daljinu. U sklopu istraživanja razvijen je model zasnovan na strukturnim jednadžbama, koji je testiran uz pomoć odgovora učenika, prikupljenih s pomoću anketa provođenih nakon svakog sata. Rezultati sugeriraju da na iskustvo učenika izravno utječe njihova motivacija za sudjelovanje u novom okruženju, njihovi stavovi (u vezi sa satima zasnovanim isključivo na igri), kao i tehnološka učinkovitost (u vezi sa satima koji uključuju aktivnosti zasnovane na učenju na daljinu). Također smo ustanovili da učenici različite dobi dijele slična subjektivna iskustva te identificirali jasnu razliku između stavova učenika i ishoda učenja u kontekstu igranja u učionici i (a)sinkronog učenja. Ključne riječi: igre u učionici; osnovna škola; učenje zasnovano na igri; model strukturne jednadžbe; iskustvo učenika.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i1.2386

Refbacks

  • There are currently no refbacks.