REDEFINING THE EDUCATIONAL ROLE OF THE FAMILY / REDEFINIRANJE ODGOJNE ULOGE OBITELJI

Anka Jurčević Lozančić

Abstract


SUMMARY

Industrialization, the new concept of society, the recognition of human and citizen rights, have created a new social order and the concept of humanization. The consumer society suggests and requires new values, new relationships among people, new concept of time and space. The relationship between consumption and production, profit gain and acquisition of material goods lessens human spontaneity, the need to relax with one's family and friends, to give in to emotions, to research spirituality and to construct a quality relationship with oneself and others. In this context it is necessary to consider questions regarding the child, the family and its changed role. Education of children in modern living conditions needs to be viewed as a process, a role in the interaction with the entire social environment. With the intention of raising their child, parents do not apply pedagogical knowledge which is sufficiently modern (Maleš i Kušević, 2011). Moreover, uncertainties regarding parent rights and responsibilities are also present. Questions pertaining to parents and their competency for the role of mother and father become increasingly important. In this paper an overview of modern scientific knowledge which examines basic family values, relevant to education and child rearing in the context of modern society, is given. 

 

Key words: parenthood, education, child, modern society

-----
SAŽETAK

 Industrijalizacija, nova koncepcija društva, prepoznavanje prava čovjeka i građanina stvorile su novi društveni poredak i koncept humanizacije. Potrošačko društvo predlaže i nalaže nove vrijednosti, nove međuljudske odnose, novu koncepciju vremena i prostora. Odnos potrošnje i proizvodnje, stjecanje profita i materijalnih dobara umanjuje čovjekovu spontanost, smanjuje vrijeme koje bi trebao provoditi s obitelji, prijateljima, za prepuštanje emocijama, za istraživanje duhovnosti i izgradnju kvalitetnijeg odnosa prema sebi i drugima. U skladu s navedenim, mnoge promjene i načini shvaćanja postmodernističkog društva odražavaju se i na obitelj, na njezin identitet i definiciju njezine uloge u odnosu na pojedinca i društvo. Odgoj djece u suvremenim uvjetima života potrebno je promatrati kao suptilan proces, ulogu u interakciji s cjelokupnim društvenim okruženjem kojeg determiniraju stalne promjene. Mnogi roditelji u namjeri da odgajaju svoju djecu ne primjenjuju suvremene pedagogijske spoznaje što je posljedica njihove slabe informiranosti (Maleš i Kušević, 2011). Dakako, prisutne su i nejasnoće o roditeljskim pravima i odgovornostima. Pitanja koja se odnose na roditelje i koliko su kompetentni za uloge majke i oca postaju sve aktualnija. U ovome radu daje se prikaz suvremenih znanstvenih spoznaja koje propituju temeljne obiteljske vrijednosti koje su relevantne za odgoj i podizanje djeteta u kontekstu suvremenog društva. 
Ključne riječi: roditeljstvo, odgoj, dijete, suvremeno društvo

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i4.238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.