Teachers’ Opinions of Different Methods of Grading in Physical Education (PE)/Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi

Vesna Štemberger, Tanja Petrušič

Abstract


Abstract

The Elementary School Act determines the method of grading in school subjects including Physical Education (PE). We wanted to determine opinion of primary school teachers on individual methods of grading in PE in the first and the second triad of the elementary school. We also wanted to find out the differences among teachers who teach in the first and the second triad as well as the differences among the teachers with different length of employment. The sample included 855 primary school teachers. The results showed that teachers mostly agree with the method of grading that is currently valid. As the second most recommended way of grading, the grading with word-grading on a three-level grading scale was proposed for the first as well as the second triad. This method, however, has not been used in Slovenia for a number of years now. Based on the advantages and disadvantages of individual methods of grading we can assume, however, that some teachers have insufficient knowledge of the purpose of grading in PE. It looks like they do not have the accurate information about issues of descriptive grading, too. This could be concerning due to the fact that this kind of grading is compulsory in the first and the second grade of elementary school.

Key words: descriptive grading; first and second triad; grading with numbers; primary school teacher; word grading. 

 

---

 

Sažetak

Način ocjenjivanja svih školskih predmeta propisan je Zakonom o osnovnoj školi. Željeli smo utvrditi kakvo je mišljenje učitelja o pojedinim načinima ocjenjivanja Tjelesne i zdravstvene kulture u prvom i drugom trogodištu osnovne škole. Željeli smo saznati kakve su razlike u mišljenju između učitelja koji poučavaju u prvom odnosno u drugom trogodištu i učitelja s različitim radnim stažem. U uzorak je bilo uključeno 855 učitelja. Učitelji uglavnom prihvaćaju trenutno važeći način ocjenjivanja, a kao drugi najčešće predložen način ocjenjivanja su, i za prvo i za drugo trogodište, predložili ocjenjivanje riječima na trostupanjskoj skali, koje se u Sloveniji već dugo ne primjenjuje. Na osnovi navođenja prednosti i slabosti pojedinih načina ocjenjivanja možemo zaključiti da neki učitelji nemaju dovoljno znanja o namjeni ocjenjivanja Tjelesne i zdravstvene kulture. Također imaju suprotne informacije o namjeni i načinu opisnog ocjenjivanja Tjelesne i zdravstvene kulture, što je, s obzirom na to da je taj način ocjenjivanja obavezan u prvom i drugom razredu, velik problem. 

Ključne riječi: brojčano ocjenjivanje; ocjenjivanje riječima; opisno ocjenjivanje; prvo i drugo trogodište; učitelji.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.2327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.