Sažetak Net-generaciji, generaciji koja je odrasla s digitalnim medijima, pripisuju se značajke koje ih razlikuju od pripadnika starijih generacija koja su u svijet digitalnih medija i interneta ušle naknadno. Internet je pak otvorio nove mogućnosti komun

Damir Velički, Mario Dumančić, Tomislav Topolovčan

Abstract


Abstract

The Net Generation, a generation which grew up with digital media, differ from older generations which entered the world of digital media and the Internet afterwards. The Internet itself opened new possibilities of communication and participation in the sphere of politics as well. Research was conducted among students at the Faculty of Teacher Education in Zagreb and Baltazar Zaprešić Polytechnic in order to establish the degree to which students, the so called “digital natives”, use the Internet for the purposes of political information, communication, and participation. Over two thirds of participants, young voters, voted in the parliamentary elections in Croatia in 2015, and in order to obtain information on political matters, they prefer using the Internet, but also use television to almost the same extent. According to the research results, the majority of the participants are ready to express their political opinions over the Internet. Half of the participants in no way show readiness to engage in political life by joining a political party, and a very small percentage of them are ready to take part in protest gatherings. In the segment of political participation, members of the Net Generation do not show a statistically significant difference when compared to older students of a non-teacher education polytechnic.

Key words: civic education; digital media; E-government; political awareness; young voters.

---

Sažetak

Net-generaciji, generaciji koja je odrasla s digitalnim medijima, pripisuju se značajke koje ih razlikuju od pripadnika starijih generacija koja su u svijet digitalnih medija i interneta ušle naknadno. Internet je pak otvorio nove mogućnosti komunikacije i participacije i u sferi politike. Među studentima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Veleučilišta Baltazar Zaprešić provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja u kojoj se mjeri studenti, tzv. „digitalni urođenici“, koriste internetom s ciljem političke informiranosti, političke komunikacije i participacije. Nešto više od dvije trećine ispitanika, mladih birača, glasovalo je na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj 2015. godine. Oni preferiraju internet kako bi se informirali o političkim zbivanjima, ali u gotovo istoj mjeri preferiraju i televiziju. Prema rezultatima istraživanja, ispitanici su u najvećem broju spremni iskazati svoje političko mišljenje putem interneta, polovina ispitanika nikako ne pokazuje spremnost da se angažiraju kao članovi političke stranke, a u vrlo malom postotku spremni su sudjelovati u protestnim okupljanjima. Pripadnici net-generacije u segmentu političke participacije ne pokazuju statistički značajnu razliku u usporedbi sa studentima neučiteljskog fakulteta starije životne dobi.

Ključne riječi: digitalni mediji; E-government; građanski odgoj; mladi birači; politička informiranost.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i1.2245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.