The Importance of E-Learning for Homework Assignments in Islamic Religious Instruction in Primary Schools / Važnost e-učenja za izradu domaćih zadataka u nastavi islamskog vjeronauka u osnovnim školama

Fadil Novalić, Mevljuda Novalić, Muzafer Saračević, Emruš Azizović

Abstract


Abstract
Since the teaching content of Islamic religious instruction contains elements of a foreign language and description of rituals, in the learning process a counselor is essential. The question arises regarding the possibilities of learning this content with the use of information technology during students’ homework assignments. The study was conducted with elementary school pupils in “Jovan Jovanović Zmaj” Primary School in Novi Pazar. The possibilities of using electronic materials by students were examined and it has been concluded that electronic materials would be best used when creating the form of static Web pages with text and graphics, as well as audio and video recordings. The influence of e-learning was examined with two groups of students who have equal school success. One group was taught the lessons and did their homework using the traditional methods of learning, while the other group used electronic learning. All students were graded in several aspects of the homework they had done and the scores were compared. It was revealed that better success was achieved by students who had used electronic material. The conclusion is that e-learning has a positive impact on the development of homework tasks in Islamic religious instruction in primary schools.
Key words: e-lessons; e-learning; education; evaluation; website
---
Sažetak
S obzirom na to da nastavni sadržaji predmeta islamski vjeronauk sadrže elemente stranog jezika i opis obrednih radnji, u učenju je neophodna pomoć stručne osobe. Postavlja se pitanje mogućnosti učeničkog svladavanja takvih dijelova gradiva uporabom informatičkih tehnologija prilikom izrade domaćih zadataka. Istraživanje provedeno među učenicima O. Š. "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Pazaru. Ispitane su mogućnosti učeničke upotrebe elektroničkog materijala i zaključeno da bi elektronički materijal imao najbolju uporabu ako se izradi u formi statičnih internetskih stranica s tekstualnim i grafičkim sadržajem, kao i poprati audiosnimkama i videosnimkama. Istraživanje utjecaja elektroničkog učenja izvršeno je nad dvjema skupinama učenika čiji je uspjeh bio jednak. Jedna je skupina učila gradivo i izrađivala domaću zadaću koristeći se tradicionalnim načinom učenja, a druga se koristila elektroničkim učenjem. Kod svih je učenika ocijenjeno više aspekata ispunjenog domaćeg zadatka i uspoređene ocjene. Pokazalo se da su bolji uspjeh postigli učenici koji su se koristili elektroničkim materijalom. Zaključak je da elektroničko učenje ima pozitivan utjecaj na izradu domaćih zadataka u nastavi islamskog vjeronauka u osnovnim školama.
Ključne riječi: e-gradivo; e-učenje; edukacija; ocjenjivanje; internetska stranica.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i1.2236

Refbacks

  • There are currently no refbacks.