The Geography of Authorship Regarding Research on Education / Geografsko porijeklo autora odgojno-obrazovnih istraživanja

CC Wolhuter

Abstract


Abstract

The first aim of this study was to build a theoretical framework considering the relevance of the author’s provenance with respect to research on Education, and then to investigate the current patterns of the above-mentioned provenance. The author’s provenance was found to have a bearing on a number of the research process components, including the following: collection, processing and interpretation of data, ethics of research, content of research, construction of theory, and improvement of practice. There was investigated the location of 18 523 authors of the articles published in 2012 in 219 Thomson Reuters indexed journals in the field of Education.  An extremely uneven pattern emerged. Almost half of all the countries did not register a single author in this pool. Close to ninety per cent of the authors resided in the North American and Western European primary hub, and the Asian-Pacific weaker secondary hub of the international network of Education scholars. Smaller-order nodes occurred in Turkey, South Africa and Brazil. In conclusion, some recommendations for further research, and for rectifying this uneven pattern of scholarly activity, are made.

Key words: authors of articles; education journals; education scholars; education theory; world-systems analysis


---


Sažetak

Cilj je ovog istraživanja najprije izgraditi teorijski okvir o relevantnosti porijekla autora koji provode odgojno-obrazovna istraživanja, a zatim istražiti trenutne obrasce s obzirom na porijeklo tih istih autora. Utvrđeno je da se porijeklo autora povezuje s brojnim komponentama istraživačkog procesa, što obuhvaća: prikupljanje podataka, njihovu obradu i tumačenje, istraživačku etiku, sadržaj istraživanja, konstrukciju teorije i unapređenje prakse. Istražena je lokacija 18 523 autora čiji su radovi 2012. godine objavljeni u 219 indeksiranih časopisa za odgoj i obrazovanje  (Thomson Reuters).  Pojavljuje se vrlo neujednačen obrazac. Gotovo polovina svih zemalja ne bilježi nijednog autora u ovoj analizi. Blizu 90 % autora živi u dvama središtima međunarodne mreže za odgojno-obrazovna istraživanja, u Sjevernoj Americi – Zapadnoj Europi i slabijoj Istočnoj Aziji-Pacifiku. Središta nižeg ranga su Turska, Južna Afrika i Brazil. U zaključku su navedene određene preporuke za daljnja istraživanja, kao i za korigiranje tako neujednačenog obrasca znanstvene aktivnosti.

Ključne riječi: autori članaka; časopisi za odgoj i obrazovanje; istraživači odgoja i obrazovanja; teorija odgoja i obrazovanja; analiza sustava u svijetu.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.