Predicting Academic Achievement Based on Goal Orientations and Study Approaches / Predviđanje akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija i pristupa učenju

Nikolina Miškulin, Gabrijela Vrdoljak

Abstract


Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between goal orientations, learning approaches and academic achievement, and to examine the possibility of predicting academic achievement through goal orientations and learning approaches. A sample of N = 346 male and female second and third year undergraduate and first year graduate students of different colleges and sections of the University of J.J.Strossmayer in Osijek participated in this study. The results indicate that academic achievement is in a positive correlation with the mastery and performance goal orientations and deep and strategic learning approaches, and in a negative correlation with the work-avoidance goal orientation and surface learning approach. Furthermore, the results indicate a positive relationship between the mastery goal orientation and deep and strategic learning approaches and positive relationship between the work-avoidance goal orientation and surface learning approach, and negative between the work-avoidance goal orientation and deep learning approach. Also, mastery, performance goal orientations and deep learning approach were positive predictors of academic achievement. College was significant moderator of relationship between deep learning approach and academic achievement. Deep learning approach was a positive predictor of achievement in "hard" study disciplines and was not a significant predictor of academic achievement in "soft" study disciplines.
Key words: learning; motivation; performance. 
---
Sažetak 
Cilj je ovog rada bio ispitati odnos ciljnih orijentacija u učenju, pristupa učenju i akademskog uspjeha kod studenata te provjeriti mogućnost predviđanja akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija u učenju i pristupa učenju. U istraživanju je sudjelovalo N=346 studenata i studentica drugih i trećih godina preddiplomskih i prvih godina diplomskih studija različitih fakulteta i odsjeka osječkog sveučilišta. Rezultati pokazuju da postoji pozitivna povezanost akademskog uspjeha s ciljnom orijentacijom na znanje i izvedbu te s dubinskim i strateškim pristupima učenju, a negativna povezanost akademskog uspjeha s ciljnom orijentacijom na izbjegavanje truda i površinskim pristupom učenju. Osim toga, rezultati pokazuju da postoji pozitivna povezanost ciljne orijentacije na znanje s dubinskim i strateškim pristupima učenju kao i pozitivna povezanost ciljne orijentacije na izbjegavanje truda s površinskim i negativna s dubinskim pristupima učenju. Nadalje, kao pozitivni prediktori akademskog uspjeha pokazale su se ciljne orijentacije na znanje i izvedbu te dubinski pristup učenju. Vrsta studija pokazala se značajnim moderatorom veze između dubinskog procesiranja i akademskog uspjeha. Dubinsko procesiranje značajan je prediktor uspjeha kod studenata prirodoslovnih i tehničkih studija, a nije značajan prediktor kod studenata društveno-humanističkih studija.
Ključne riječi: izvedba; motivacija; učenje.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.