The Use of ICT in Teaching Mathematics - A Comparative Analysis of the Success of 7th Grade Primary School Students / Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike – komparativna analiza uspjeha učenika 7. razreda osnovne škole

Krešo Tomljenović, Vatroslav Zovko

Abstract


Abstract

Information and communication technologies (ICT) are an integral part of everyday life including the teaching process. The level of teaching equipment in Croatian schools ranges from chalk and board to the latest smartboards and other equipment. High level of ICT is foreseen as a prerequisite for successful teaching and, as such, an integral tool of contemporary schools. The purpose of this study was to examine the impact of the application of ICT tools in teaching primary school mathematics. The students' success in the mathematics exam, in the Linear function unit, was evaluated in two groups of 7th grade students of the primary school Josip Juraj Strossmayer in Zagreb, based on their test scores. The first group, 90 students, attended mathematics classes without ICT tools in teaching (school years 2008/2009 and 2009/2010). The second group, 110 students, (school years 2012/1013 and 2013/2014) attended mathematics classes with an extensive use of ICT in the teaching process. The first group of students successfully solved (48±26)% of the Linear function test, while the second group successfully solved (58±26)% of the same test. The results showed a significantly higher solving rate in the group of students who attended classes in mathematics where ICT was used in teaching (p=0.005). ICT supported mathematics classes, in the example of Linear function unit, significantly improved students' results in written exams. The results of this study support the hypothesis that using ICT in teaching leads to better learning and knowledge acquisition in primary schools.

Key words: information support; mathematics; teaching; teaching process.


---


Sažetak 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) sastavni su dio svakodnevnice pa tako i nastavnih procesa. Razina opremljenosti u hrvatskim školama varira od krede i ploče do najsuvremenijih pametnih ploča i opreme, no može se očekivati da će uskoro visoka razina IKT postati standard u svim školama te neophodan dio nastavnih procesa. Svrha je ovog istraživanja ispitati utjecaj primjene IKT u nastavi matematike na uspješnost učenika na pismenom ispitu iz matematike, u nastavnoj cjelini Linearna funkcija. Za potrebe ovog istraživanja analizirani su rezultati pismenog ispita dvije skupine učenika 7. razreda osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera iz Zagreba. Prva skupina sastoji se od 90 učenika u šk. god. 2008./2009. i 2009./2010. koji su pohađali nastavu matematike bez upotrebe IKT. Druga je skupina od 110 učenika u šk. god. 2012./1013. i 2013./2014., uz intenzivnu upotrebu IKT. Postotak riješenosti kod učenika prve skupine bio je (48±26) %, a kod druge je skupine bio (58±26) %. Rezultati su pokazali statistički značajno bolje rezultate testa učenika koji su pohađali nastavu matematike s intenzivnom upotrebom IKT-a u nastavi (p=0,005). Primjenom IKT-a u nastavi matematike, na primjeru nastavne cjeline Linearna funkcija, poboljšan je uspjeh učenika na pismenim ispitima, što govori u prilog boljem usvajanju nastavnih sadržaja uz primjenu nastavnih pomagala podržanih IKT-om. 

Ključne riječi: informacijska potpora; matematika;  nastava;  nastavni proces


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2177

Refbacks

  • There are currently no refbacks.