Monitoring the level of art appreciation of fourth-grade primary school students / Promatranje razine uvažavanja umjetnosti učenika četvrtih razreda osnovne škole

Matjaž Duh, Jerneja Herzog

Abstract


Abstract

Modern visual arts education enables student’s permanent creative expression, while art appreciation plays an equally important role. This article presents the results of a study that monitored the level of art appreciation abilities of 10-year-old primary school students from north-eastern Slovenia utilizing a sample of 1,429 students (n = 1,429). The study explored whether there are differences with regard to gender and stratum.

Results indicate that the level of appreciation abilities is rather average. No statistically significant differences were noted as regards stratum (urban, suburban), there were however gender-related differences as girls displayed a higher level of appreciation abilities. The results allow us to conclude that our visual arts education arena pays insufficient attention to the development of art appreciation.

 

Key words: perception and reception of artworks; primary school pupils; visual art appreciation; visual arts education.

Sažetak

Sažetak

Moderna likovna umjetnost omogućuje stalno kreativno izražavanje učenika, a aprecijacija umjetnosti ima jednako važnu ulogu. Taj članak prikazuje rezultate istraživanja koji prati razinu sposobnosti aprecijacije umjetnosti 10-godišnjih učenika osnovnih škola iz sjeveroistočne Slovenije, na uzorku od 1.429 studenata (n = 1.429). Studija je istražila postoje li razlike s obzirom na spol i mjesto življenja.

Rezultati upućuju na to da je razina aprecijacijskih sposobnosti prilično prosječna. Nisu uočene statistički značajne razlike koje se tiču mjesta življenja (grad, predgrađe). Međutim, bilo je razlike među spolovima, jer su djevojčice pokazale višu razinu sposobnosti aprecijacije. Rezultati nam omogućuju da zaključimo kako naš prostor likovne edukacije daje nedovoljnu pozornost razvoju aprecijacije umjetnosti.

 

Ključne riječi: percepcija i recepcija djela; učenici osnovnih škola; aprecijacija likovne umjetnosti; likovna edukacija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2120

Refbacks

  • There are currently no refbacks.