Extracurricular Music Activities in Elementary Schools of the City of Split / Izvannastavne glazbene aktivnosti u osnovnim školama grada Splita

Marijo Krnić, Martina Grgat

Abstract


Abstract

In the 20th century, extracurricular activities in elementary school become a part of structured school work within which educational activity of the school expands, with the goal of an individual student's development. This paper describes various forms of extracurricular music activities of children in elementary schools and their role in the overall development of a child. Empirical research on extracurricular music activities was carried out in elementary schools of the City of Split. Research conducted in the academic year 2013/14 shows that students were offered a total of twelve different extracurricular music activities in all city schools, and that the most frequently chosen ones are choir and folk ensemble. Likewise, we found that 11.8% of all students in elementary schools of Split attend extracurricular music activities, and that the greatest number of students is involved in choir and folk ensemble. We have found that students in the higher grades of elementary school attend extracurricular music activities to a greater extent than students in lower grades. It is necessary to make additional effort and invest additional resources in schools of the City of Split so that all students would have equal access to high-quality extracurricular music activities, and also to make those activities more available in students’ free time, with the aim of overall development of children.

Key words: children's choir; folk ensemble; integral development of students.

---

Sažetak

Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi u 20. stoljeću postaju strukturiran dio školskog rada u okviru kojeg se nastavlja odgojno-obrazovno djelovanje škole s ciljem individualnog učeničkog razvoja. U radu su opisani različiti oblici izvannastavnih glazbenih aktivnosti djece u osnovnim školama kao i njihova uloga u cjelovitom razvoju djeteta. Provedeno je i empirijsko istraživanje o izvannastavnim glazbenim aktivnostima koje se ostvaruju u osnovnim školama grada Splita. Istraživanjem provedenim u školskoj godini 2013./14. utvrđeno je da je učenicima ponuđeno ukupno dvanaest različitih izvannastavnih glazbenih aktivnosti na razini svih gradskih škola, a da su najzastupljenije pjevački zbor i folklorna skupina. Jednako tako utvrđeno je da 11,8 % učenika s područja grada Splita pohađa izvannastavne glazbene aktivnosti te da je najveći broj učenika uključen u zbor i folklornu skupinu. Ustanovili smo i da učenici viših razreda u većoj mjeri sudjeluju u izvannastavnim glazbenim aktivnostima od učenika nižih razreda. U školama grada Splita potrebno je uložiti dodatne napore i sredstava da bi svi učenici imali pravo na jednak pristup kvalitetnim izvannastavnim glazbenim aktivnostima i da bi one bile zastupljenije u slobodnom vremenu učenika, a s ciljem njihova sveobuhvatnog razvoja. 

Ključne riječi:cjeloviti razvoj učenika; dječji zbor; folklorna skupina.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.