Effectiveness of Solution-Focused Brief Counselling in Dealing with Problems with Physical Education among Senior Students/Učinkovitost kratkog savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema (SFBC) koje srednjoškolci imaju u nastavi tjelesne kulture

Vinga Indriūnienė

Abstract


Abstract

Some scholars (Barr-Anderson et al., 2008; Cairney et al., 2012) have suggested that deficiencies in physical education (PE) classes are an important cause of the age-related decline in physical activity. The school PE curricula are ineffective and should be improved (Cairney et al., 2012). The purpose of this study was to determine the effectiveness of solution-focused brief counselling (SFBC) as a method of dealing with the problems faced by senior students during physical education classes with a view to developing interventions to increase students’ physical activity.

Solution-focused brief counselling (SFBC) was applied as a method of dealing with the problems faced by senior students during physical education classes with a view to developing interventions to increase students’ physical activity. Following SFBC, 66.3% of participants reported medium or major progress in dealing with a severe problem related to physical activity (F = 164.30, p = .001 compared to control group) and physical education teachers observed positive changes in the students’ behaviour during physical education classes (Communication problems: t=10.86, p < .001; Insufficient involvement in PE classes: t=8.43, p < .001). SFBC is suitable for counselling adolescents at school as it is a brief, well-structured and flexible approach that helps to improve the quality of physical education classes.

Key words: physical education; senior students; solution-focused brief counselling.


---


Sažetak

Neki znanstvenici (Barr-Anderson i sur., 2008; Cairney i sur., 2012;) smatrali su da su nedostaci u nastavi tjelesne kulture (TK) važni razlozi smanjene fizičke aktivnost koja je dobno vezana. Kurikul iz TK je neučinkovit te ga je potrebno poboljšati (Cairney i sur., 2012). Svrha ovoga istraživanja bila je odrediti učinkovitost kratkog savjetovanja usmjerenoga na rješenje problema (SFBC) kao metode kojom se mogu riješiti problemi s kojima se suočavaju srednjoškolci za vrijeme nastave TK s ciljem razvoja intervencije koje bi povećale učeničku fizičku aktivnost.

Kratko savjetovanje usmjereno na rješavanje problema (SFBC) primijenjeno je kao metoda koja se koristi sa srednjoškolcima kada se suoče s problemom u nastavi TK s ciljem razvijanja intervencije koje bi pomogle u povećanju fizičke aktivnosti učenika. Nakon SFBC-a, 66,3 % sudionika izvijestilo je o srednjem ili većem napredovanju u suočavanju s teškim problemima vezanima uz fizičku aktivnost (F = 164,30, p = ,001 u usporedbi s kontrolnom skupinom), a nastavnici TK opazili su pozitivne promjene kod ponašanja učenika za vrijeme nastave iz TK (t, p < ,001). SFBC je odgovarajuća metoda za savjetovanje adolescenata u školi s obzirom na to da je kratka, dobro strukturirana i fleksibilna metoda koja pomaže u poboljšanju kvalitete nastave TK. 

Ključne riječi: kratko savjetovanje orijentirano na rješavanje problema; stariji učenici; tjelesna kultura.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.2053

Refbacks

  • There are currently no refbacks.