Influence of the Electronic Classroom as an Interactive Model of Organising Teaching on Student Achievements in Classroom Teaching / Utjecaj elektroničke učionice kao interaktivnoga modela organizacije nastave na postignuća učenika u razrednoj nastavi

Igor Solakovic, Rajko Pećanac, Aleksandar Janković

Abstract


Abstract

The paper presents the results of examining the influence of electronic teaching aids and the electronic classroom as an interactive model of organizing teaching on the level and quality of students’ achievements (knowledge, skills, competences) in processing teaching contents of the subject Science and Social Studies. The research included 264 fifth-grade primary school students from Bosnia and Herzegovina (132 students in the experimental and control group). Theoretical analysis was used in the research, along with the descriptive and experimental methods with parallel groups. Testing was used as a research technique, and initial and final knowledge tests as measuring instruments. The results show that by using the electronic classroom, the experimental group of students achieved a better level of knowledge of the “Creation and composition of the Earth” unit, as opposed to the control group taught in a traditional classroom. Better results have also been determined with regard to the three levels of education standards derived from Bloom’s taxonomy. Since these are statistically significant, we were able to largely reject the main hypothesis of this research.

Key words: active learning; level of information complexity; Science and Social Studies; teaching aids; teaching models.

---

Sažetak

U ovom se radu prikazuju rezultatie istraživanja utjecaja poučavanja primjenom elektroničke učionice kao interaktivnoga modela organizacije nastave i elektroničkih nastavnih sredstava na razinu i kvalitetu postignuća (znanje, vještine, kompetencije) učenika škola u obradi nastavnih sadržaja iz predmeta Priroda i društvo. U istraživanju su sudjelovala 264 učenika (po 132 učenika činila su i eksperimentalnu i kontrolnu skupinu) petih razreda osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine. U analizi su upotrijebljene metode teorijske analize, deskriptivna metoda i metoda eksperimenata s paralelnim skupinama. Od istraživačkih tehnika koristilo se testiranje, a kao instrumenti mjerenja upotrijebljeni su inicijalni i finalni test znanja. Dobiveni rezultati pokazuju da je eksperimentalna skupina učenika uporabom elektroničke učionice postigla bolja znanja u okviru nastavne teme Postanak i sastav Zemlje, za razliku od kontrolne skupine koja je radila u tradicionalnoj učionici. Bolji rezultati utvrđeni su i prema tri razine obrazovnih standarda izvedenih iz Bloomove taksonomije i statistički su značajni, što je omogućilo da se u većoj mjeri opovrgne glavna hipoteza našega istraživanja.

Ključne riječi: aktivno učenje; nastavni modeli; nastavna sredstva; razina informatičke složenosti; Priroda i društvo.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i1.2046

Refbacks

  • There are currently no refbacks.