The Scale of Teacher Perception of Gifted Students: a Validity and Reliability Study / Skala percepcije nastavnika o darovitim učenicima: istraživanje valjanosti i pouzdanosti

Mukaddes Demirok, Deniz Ozcan

Abstract


The purpose of this study was to develop the Scale of Teacher Perception of Gifted students. The validity and reliability studies were conducted. The sample consisted of 175 randomly selected primary school teachers. Within the scope of the scale validity studies, contextual validity was determined, based on specialist opinions, while the factor analysis was used for determining the structural validity. The scale included five sub-dimensions and 33 items. The sub-dimensions were as follows: willingness to learn, learning abilities, expression characteristics, personality characteristics, learning characteristics and mental characteristics. The overall Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was 0.95. The validity and reliability studies yielded satisfactory results, so we can say that the Scale of Teacher Perception of Gifted Students can be used in the field of gifted education.
Key words: gifted; perception; scale validity and reliability; teacher perception.

---

Cilj ovog istraživanja bio je konstruirati Skalu percepcije nastavnika o darovitim učenicima. Provedena su istraživanja valjanosti i pouzdanosti. Sudjelovalo je 175 slučajno odabranih nastavnika osnovnih škola. U sklopu istraživanja valjanosti skale utvrđena je kontekstualna vrijednost na temelju mišljenja stručnjaka, a faktorska se analiza koristila za strukturnu valjanost. Skala se sastoji od pet poddimenzija i 33 čestice. Poddimenzije su sljedeće: spremnost za učenje, sposobnosti učenja, karakteristike izražavanja, osobne karakteristike, karakteristike učenja i mentalne karakteristike. Ukupni Cronbachov alfa koeficijent pouzdanosti za skalu iznosio je 0.95. Istraživanja valjanosti i pouzdanosti dala su zadovoljavajuće rezultate tako da možemo reći kako se Skala percepcije nastavnika o darovitim učenicima može primjenjivati u području obrazovanja darovitih učenika.
Ključne riječi: darovit; percepcija; valjanost i pouzdanost skale; percepcija nastavnika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i3.2043

Refbacks

  • There are currently no refbacks.