Using WebQuest and Wiki Activities in Chemistry Courses: Pre-Service Elementary Teachers’ Views and their Motivation to Learn Chemistry / Primjena WebQuest i Wiki sustava u nastavi kemije: stavovi budućih učitelja i njihova motivacija za učenje kemije

Tansel Tepe, Nail Ilhan, Mustafa Murat Inceoglu

Abstract


Abstract

This study aims to determine pre-service elementary teachers’ views with regard to evaluating the effectiveness of WebQuest and Wiki activities prepared for general chemistry courses. It also aims to detect the effects of these activities on pre-service elementary teachers’ levels of motivation to learn chemistry. For this aim, we used a mixed method research design. Data were gathered using focus group interviews and the ‘Chemistry Motivation Questionnaire’. The sample of the study consisted of 111 pre-service elementary teachers from two different universities. The frequency of the pre-service teachers’ logging into WebQuest and Wiki activities of the Moodle Learning Management Systems were monitored. The qualitative result of the study shows that both systems made cognitive contributions to pre-service teachers and attracted their interest at the sensory level. As for the quantitative analysis, the results of our study indicate that pre-service teachers had positive views toward using WebQuest or Wiki activities in courses, whereas their motivation to learn chemistry did not increase. A positive, significant relationship but at a low level was observed between pre-service teachers’ motivation to learn chemistry and the frequency of logging into Wiki activities. 

Key words: Chemistry Course; Moodle; Motivation; WebQuest; Wiki.


---


Sažetak

Ovim istraživanjem pokušat će se odrediti stavovi budućih učitelja vezani uz procjenu učinkovitosti primjene WebQuesta i Wikija pripremljenih za nastavu opće kemije. Također se nastoje otkriti učinci njihove primjene na razinu motivacije budućih učitelja za učenje kemije. S tom svrhom koristili smo se mješovitom metodologijom istraživanja. Podaci su dobiveni koristeći se intervjuima u fokus grupama i upitnikom 'Chemistry Motivation Questionnaire'. Uzorak ispitanika sastojao se od 11 budućih učitelja s dva sveučilišta. Promatrala se učestalost prijavljivanja na WebQust i Wiki sustave putem Moodle sustava za upravljanje učenjem/poučavanjem. Rezultati kvalitativne analize pokazali su da je primjena oba sustava imala kognitivni doprinos za buduće učitelje te je potaknula njihov interes na osjećajnoj razini. Što se kvantitativnih rezultata tiče, oni su u ovome istraživanju ukazali na to da budući učitelji imaju pozitivne stavove prema korištenju WebQuest ili Wiki sustava u nastavi, a da njihova motivacija za učenje kemije nije porasla. Pozitivan, značajan odnos, iako na niskoj razini, uočen je kod usporedbe motivacije budućih učitelja za učenje kemije i njihove učestalosti prijavljivanja u Wiki sustav. 

Ključne riječi: nastava kemije; Moodle; motivacija; WebQuest; Wiki.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i3.2001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.