Group Learning Effects and Gender Differences in Mathematical Performance / Učinci grupnoga rada i rodnih razlika kod matematičkih dostignuća

Anowar Hossain, Rohani Ahmad Tarmizi, Zahara Aziz, Norazah Nordin

Abstract


Abstract
This study investigated the effects of group learning and gender differences in mathematical performance in co-educational schools. A total of 88 students in grade 9 in Natore, Bangladesh participated in the study. The research design employed for this study was a quasi-experimental equivalent control group with pre- and post-test design. The experimental group (n=44) underwent the group learning mode whilst in the control group (n=44), the conventional mode of learning was applied for 15 weeks. The independent-samples t-test and MANOVA with repeated measures were used to analyze the data. The results showed a significant effect of group learning, and a significant gender difference in mathematical performance. The findings revealed that the experimental group students outperformed the control group students, and both male and female students in the experimental group improved their mathematical performance with the performance of female students being better than that of male students after group learning integration. Hence, it can be concluded that group learning enhanced mathematics performance for female students while the male counterparts did not benefit as much as the female group. Therefore, group learning may be an approach that can be professionally incorporated to develop female students' performance in Bangladesh.
Key words: Co-educational schools; 9th grade student; mathematics performance.

---

Sažetak

Ovo istraživanje imalo je za cilj proučiti učinke grupnoga rada i rodnih razlika na matematička dostignuća u rodno mješovitim školama. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 88 učenika devetog razreda iz Natorea u Bangladešu. Koristila se metoda polueksperimentalne istovjetne kontrolne grupe s testom prije i poslije. Eksperimentalna grupa (n=44) bila je podvrgnuta grupnom radu, dok je kontrolna grupa (n=44) bila podvrgnuta konvencionalnim načinima učenja u trajanju od 15 tjedana. Nezavisni t-test i MANOVA analiza s ponovljenim mjerenjima korišteni su za obrađivanje podataka. Rezultati pokazuju značajne učinke grupnoga rada i značajne rodne razlike u matematičkim dostignućima. Nalazi otkrivaju da je eksperimentalna grupa učenika nadmašila kontrolnu grupu učenika, a učenici i učenice u eksperimentalnoj grupi poboljšali su svoja matematička dostignuća s tim da su učenice imale bolje rezultate od učenika nakon uvođenja grupnoga rada. Zaključak ovog istraživanja je da grupni rad poboljšava matematička dostignuća za učenice, dok učenici ne profitiraju toliko kao učenice. Iz toga slijedi da bi grupni rad mogao biti pristup koji se može profesionalno uključiti da bi se poboljšali dosezi učenica u Bangladešu. 

Ključne riječi: matematika, rodno-mješovite škole, grupno učenje, učenici devetog razreda, rod, matematički dosezi. 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.199

Refbacks

  • There are currently no refbacks.