Correlation in Teaching Biology and Geography / Korelacija u nastavi biologije i geografije

Zdravko Dolenec, Petra Dolenec

Abstract


Abstract
This paper presents a way of possible implementation of teaching process based on interdisciplinary correlation. Interdisciplinary relationship between biology (bird migration) and geography (the basic features of countries through which white storks travel to their wintering grounds in Africa) is suggested in this paper. Such interdisciplinary approach should make the teaching process effective and interesting, especially when realized through group (team) work and cooperative learning. Well-combined forms of work, teaching methods and sources of knowledge lead to a deeper students' understanding of the teaching material and its significance, which ultimately affects students' achievement.
Key words: biology; bird migration; geography; interdisciplinary correlation.

---

Sažetak
U ovome je članku dan prikaz moguće realizacije nastave utemeljene na međupredmetnoj korelaciji. Predlaže se mađupredmetni suodnos biologije (selidba ptica) i geografije (osnovna obilježja država kojima rode putuju do svojih zimovališta u Africi). Takav interdicsiplinarni pristup trebao bi nastavu učiniti učinkovitom i zanimljivom uz grupni (timski) rad i kooperativno učenje. Kvalitetno „umreženje" oblika rada, nastavnih metoda i izvora znanja vodi dubljem učeničkom razumijevanju, kao i dubljem shvaćanju smislenosti nastavnog gradiva, što u konačnici utječe na učenička postignuća.
Ključne riječi: biologija; geografija; međupredmetna korelacija; selidba ptica


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.