INDUSTRY ORIENTED ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING EDUCATION CURRICULUM / KURIKUL ZA PRAKTIČNO VISOKO OBRAZOVANJE PROGRAMSKIH INŽENJERA

Alok Mishra, Deepti Mishra

Abstract


ABSTRACT

    Software engineering is the fastest-evolving engineering discipline and most of the tasks of software development organizations are diverse in nature. Various studies have shown that there is a wide gap between software industry needs and education for prospective software engineers. It is the responsibility of Software engineering education to prepare SE professionals by providing them with the skills to meet the expectations of the software industry. SE curriculum should correspond to the industry needs, and only then can Universities produce highly skilled professionals, who can meet the needs of software industry. During the last decade, software engineering education (SEE) has been emerging as an independent and mature discipline. Accordingly, various studies are being conducted to provide guidelines for SEE curriculum design. This paper summarizes the need for software industry related courses and discusses the significance of industry oriented software engineering education to meet the educational objectives of all stakeholders. The software industry oriented curriculum for undergraduate and graduate levels is discussed. An industry oriented graduate level (master’s level) software engineering course which includes foundational and applied courses to provide effective training for future software engineers is also proposed.  This will lead to an increase in their employment prospects in the industrial and allied sectors.
    Key words: Curriculum, Software Engineering Education (SEE), Software Engineering, Software Industry

 SAŽETAK

Programsko inženjerstvo je najbrže rastuća disciplina inženjerstva i većina zadataka kojima se bave institucije zadužene za razvoj računalnih programa različite su prirode. Razna istraživanja pokazala su da postoji široki jaz između potreba industrije računalnih programa s jedne strane i obrazovanja budućih programskih inženjera s druge strane. Dužnost je obrazovanja u području programskog inženjerstva dobro pripremiti stručne programske inženjere na način da im se omogući uvježbavanje vještina koje odgovaraju potrebama  industrije računalnih programa. Kurikul za programsko inženjerstvo trebao bi odgovarati potrebama industrije i tek će tada sveučilišta biti u mogućnosti osposobljavati visoko kvalitetne stručnjake koji mogu zadovoljiti potrebe industrije. Tijekom posljednjeg desetljeća obrazovanje u području programskog inženjerstva javlja se kao samostalna i zrela disciplina. Shodno tomu, provode se razna istraživanja da bi se osmislile smjernice za izradu kurikula za programsko inženjerstvo. Ovaj rad predstavlja potrebu za kolegijima usko povezanima s industrijom računalnih programa i raspravlja o važnosti praktičnog obrazovanja programskih inženjera da bi se udovoljilo obrazovnim potrebama svih sudionika u tom procesu. Raspravlja se o kurikulu s bitnim elementima praktične nastave na dodiplomskom i diplomskom  stupnju obrazovanja. Diplomski studij (magistarski studij) programskog inženjerstva koji uključuje stručnu praksu također se predlaže jer integrira i osnovne teorijske i praktične predmete kojima se postiže uspješno obučavanje programskih inženjera. To će dovesti do boljih izgleda za njihovo zapošljavanje u industrijskim i sličnim sektorima.
    Ključne riječi: kurikul, obrazovanje u području programskog inženjerstva, programsko inženjerstvo, industrija računalnih programa


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i3.174

Refbacks

  • There are currently no refbacks.