Investigating the Role of Augmented Reality Technology in the Language Classroom / Istraživanje uloge tehnologije proširene stvarnosti u nastavi jezika

Ekrem Solak, Recep Cakır

Abstract


Abstract
The purpose of this study was to inform about some of the current applications and literature on Augmented Reality (AR) technology in education and to present experimental data about the effectiveness of AR application in a language classroom at the elementary level in Turkey. The research design of the study was quasi-experimental. Sixty-one 5th grade students from a state elementary school participated in this research on a volunteer basis. The participants were divided into the experimental and control group, where new vocabulary items were introduced to the experimental group through augmented reality technology. A post-test and a retention test were administered upon the implementation of the program. The results of the study revealed that participants from the experimental group achieved higher scores than participants in the control group and they also performed better in recalling the learnt information. This study suggested that the use of AR technology in a language classroom at the elementary level increased learners’ performances and made vocabulary learning more effective in comparison with the traditional methods. 
Key words: augmented reality; AR technology in language learning; educational technology; technology and language learning.
---
Sažetak
Svrha ovoga istraživanja bila je predočiti neke od aktualnih primjena tehnologije proširene stvarnosti (dalje u tekstu AR tehnologije) i literature vezane uz AR tehnologiju u obrazovanju. Nadalje, cilj je bio prikazati eksperimentalne podatke o učinkovitosti primjene AR tehnologije u nastavi jezika na razini osnovne škole u Turskoj. Istraživanje je polueksperimentalne prirode. Uzorak se sastojao od 61 učenika petoga razreda osnovne škole koji su dobrovoljno sudjelovali u istraživanju. Učenici su bili podijeljeni u dvije skupine: eksperimentalnu i kontrolnu. U eksperimentalnoj skupini učenici su se susreli s novim vokabularom koristeći se AR tehnologijom. Posttest i test pamćenja provedeni su nakon završetka programa. Rezultati istraživanja otkrili su da su učenici u eksperimentalnoj skupini ostvarili bolje rezultate od učenika u kontrolnoj skupini te su također bili bolji u prisjećanju naučenoga. Ovim istraživanjem pokazalo se da upotreba AR tehnologije u nastavi jezika na razini osnovne škole povećava postignuća učenika te je učenje vokabulara učinkovitije u odnosu na tradicionalne metode poučavanja. 
Ključne riječi: proširena stvarnost; AR tehnologija u nastavi jezika; obrazovna tehnologija; tehnologija u učenju jezika. 

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i4.1729

Refbacks

  • There are currently no refbacks.