Construct Validity of the Questionnaire Measuring Technical and Socio-Psychological Factors which Affect Successful Integration of ICT into Education / Konstruktna valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na u

Silvia Rogošić

Abstract


Abstract

A variety of measurement instruments which are used for researching different aspects of the use of ICT for educational purposes are available. However, construct validity of these instruments are often not checked and therefore their application is not always suitable. The aim of this research was to check the construct validity of the questionnaire used for measuring technical and socio-psychological factors affecting the frequency of ICT use among Croatian elementary school teachers in Zagreb (N=413) and the ways in which it is used. Questionnaire construct validity was proved by means of factor analysis which yielded four easily interpretable factors with a high degree of reliability. 

Key words: education; elementary school teachers; ICT.

---

Sažetak

Postoji niz mjernih instrumenata kojima se ispituju različiti aspekti korištenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u edukativne svrhe. Međutim, konstruktna valjanost tih instrumenata često se ne provjerava pa njihova primjena nije uvijek prikladna. Cilj ovoga istraživanja jest provjeriti konstruktnu valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na načine i učestalost korištenja ICT-om u nastavi na uzorku hrvatskih učitelja u osnovnim školama u gradu Zagrebu (N=413). Konstruktna valjanost instrumenta dokazana je na temelju faktorske analize koja je rezultirala s četiri faktora visoke pouzdanosti koje je lako interpretirati.

Ključne riječi: ICT; nastava; učitelji osnovnih škola.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i4.1411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.