The Assessment of Climbing Skills in Four-Year-Old Children / Procjena vještine penjanja u četverogodišnjaka

Matej Plevnik, Boštjan Šimunič, Rado Pišot

Abstract


Abstract

The aim of the study was to examine the characteristics of climbing skills among four-year-old children. The fundamental movement pattern of climbing was evaluated because of its role in the process of motor development. 107 children performed a climbing test, where specially adapted 275 cm high and 90 degree set vertical ladder with 15, 30 and 45 cm distance between horizontal bars was used. The climbing time, as a measure of climbing effectiveness was correlated with climbing proficiency, the body characteristics and data obtained by accelerometers. Climbing proficiency variables were established for the purpose of this study. Climbing time in the main climbing task (climbing ladder 90 degrees, 15 cm) was statistically significantly correlated with climbing proficiency (r=-0.713, p< 0.001) and with body height (r=-0.230, p=0.026), however, it was not significantly correlated with the daily amount (r = -0.425, p=0.101) and intensity (r=0.086, p=0.750) of physical activity. Climbing proficiency is the most important factor of climbing effectiveness. Children have to master the proficiency of climbing skills through specially designed physical activity programmes with proper skill instructions and in environments that stimulate the development of various forms of climbing skills. 

Key words: child; early childhood; motor development; physical activity; vertical ladder. 

 

---

 

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bio je proučiti obilježja vještine penjanja među četverogodišnjom djecom. Osnovni uzorak pokreta bio je procijenjen zbog njegove uloge u procesu motoričkog razvoja. 107 djece bilo je podvrgnuto testu penjanja za koji su se koristile posebno prilagođene vertikalne ljestve visine 275 cm i 90 stupnjeva sa 15, 30 i 45 cm razmaka između horizontalnih prečki. Vrijeme penjanja, kao mjera učinkovitosti penjanja, korelirano je s vještinom penjanja, tjelesnim karakteristikama i podacima dobivenih akcelerometrima. Varijable za vještinu penjanja uspostavljene za ovo istraživanje. Vrijeme penjanja kod glavnog zadatka penjanja (penjanje na ljestve pod 90 stupnjeva i s razmakom od 15cm) statistički je značajno korelirano s vještinom penjanja (r=-0,713, p<0,001) i s tjelesnom visinom (r=-0,230, p=0,026). Međutim, nije značajno korelirano s dnevnom količinom (r= -0,425, p=0,101) i intenzitetom (r=0,086, p=0,750) fizičke aktivnosti. Čimbenik vještine penjanja najvažniji je za učinkovitost penjanja. Djeca moraju steći iskustvo u vještini penjanja putem posebno oblikovanih programa fizičkih aktivnosti i primjerene obuke koja se održava u okolini koja stimulira razvoj različitih oblika vještina penjanja. 

Ključne riječi: dijete; fizička aktivnost; motorički razvoj; rano djetinjstvo; vertikalne ljestve Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i3.1283

Refbacks

  • There are currently no refbacks.