IRSES - Alternative Provision for Students with SEBD in Australia and England / IRSES – Alternativni oblici skrbi za učenike sa socijalnim, emocionalnim i teškoćama u ponašanju u Australiji i Engleskoj

Paul Cooper, Robert Grandin

Abstract


Abstract
Non-mainstream forms of provision for school students presenting with Social, Emotional and Behavioural Difficulties (SEBD) are sometimes dismissed as being inferior to mainstream provision and are condemned as exclusionary. This paper reports on a study of non-mainstream provision for students with SEBD with the emphasis being placed on the perceptions of staff working in such setting in England and Australia. The findings indicate that participants in this study believed themselves to be engaged in work that, in placing social emotional engagement at the heart of curriculum, provided opportunities to students with SEBD that were often unavailable in mainstream settings. It is argued that theories and policies of Inclusive Education must move beyond mere curriculum ‘adaptation' if they are to succeed for students encountering serious problems adjusting to school. Policy makers and ‘mainstream' schools are encouraged to learn from ‘alternative' forms of provision and work more closely with this sector.
Key words: alternative provision; Australia and England; disengaged students; Social, Emotional and Behavioural Difficulties

---

Sažetak
Manje uobičajeni oblici skrbi za učenike koji imaju socijalne i emocionalne teškoće i poremećaje u ponašanju (PUP) ponekad se odbacuju kao manje vrijedni od uobičajenih i nazivaju se posebnima. U ovom se istraživanju pokušalo istražiti manje uobičajene načine brige za PUP, usmjeravajući se na percepciju osoblja koje radi u takvom okruženju u Engleskoj i Australiji. Rezultati ukazuju na to da sudionici istraživanja vjeruju da su angažirani u poslu koji, stavljajući društveno-emocionalni angažman u središte kurikula, otvara mogućnosti učenicima s PUP-om, koji su često izostavljeni iz uobičajenih pristupa. Raspravlja se o tome da se teorija i politika inkluzivnog obrazovanja moraju izdići iznad puke 'adaptacije' kurikula ako se želi postići uspjeh učenika koji se suočavaju s ozbiljnim problemima prilagodbe školi. Donosioce odluka i 'većinske' škole potiče se na to da uče od 'alternativnih' oblika skrbi i tješnje surađuju s tim područjem.
Ključne riječi: alternativna skrb; Australija i Engleska; isključeni učenici; socijalne, emocionalne i poteškoće ponašanja


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.1277

Refbacks

  • There are currently no refbacks.