A Resilience Curriculum for Early Years and Primary Schools in Europe: Enhancing Quality Education / Kurikul otpornosti za rane godine i osnovnu školu u Europi: Poboljšavanje kvalitetnog obrazovanja

Carmel Cefai, Anastassios Matsopoulos, Paul Bartolo, Katya Galea, Mariza Gavogiannaki, Maria Assunta Zanetti, Roberta Renati, Valeria Cavioni, Tea Pavin Ivanec, Marija Saric, Birgitta Kimber, Charli Eriksson, Celeste Simoes, Paula Lebre

Abstract


Abstract
About twenty percent of school children experience social, emotional and behaviour problems during the course of any given year and may need the use of mental health services. The number may rise to up to fifty percent amongst children coming from socio-economically disadvantaged areas and from vulnerable communities. The economic crisis which Europe is undergoing at the moment has exacerbated the risks among those already facing disadvantages such as unemployment of young people and new families, increasing poverty and social disadvantage for the whole communities and regions. These challenges underline the need to equip children from an early age with the requisite skills to help them overcome the challenges and obstacles they are set to face in such circumstances while providing healthy and protective contexts which promote their health and well-being. This paper describes the development of a resilience curriculum for children in early years and primary schools in Europe with the aim of enhancing quality education for all children, including the most vulnerable ones. It presents and discusses the curriculum framework developed from the existing literature, including the key principles, processes and themes underlying the curriculum.
Key words: curriculum; early years; primary schools; quality education resilience.

---

Sažetak
Oko dvadeset posto školske djece ima socijalne, emocionalne i druge probleme u ponašanju zbog čega bi im mogla zatrebati pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Taj bi se postotak mogao povećati i do pedeset posto u djece lošijeg socioekonomskog statusa ili djece koja dolaze iz posebno osjetljivih zajednica. Ekonomska kriza kojom je Europa trenutno pogođena dodatno je povećala rizik među onima koji su već od prije bili suočeni s problemima poput nezaposlenosti mladih pojedinaca i obitelji, povećavanja siromaštva i socijalne nesigurnosti cijelih zajednica i regija. Ti izazovi povećavaju potrebu da se djeci već od rane dobi pruže potrebne vještine koje će im pomoći da prevladaju izazove i prepreke s kojima se u tim okolnostima suočavaju, pružajući im u isto vrijeme zdrav i zaštitnički kontekst koji će promicati njihovo zdravlje i dobrobit. U ovom je radu opisan razvoj kurikula otpornosti za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u Europi s ciljem poboljšanja kvalitetnog obrazovanja sve djece, uključujući i najranjivije skupine. U radu se raspravlja o okviru kurikula razvijenog iz postojeće literature, uključujući ključna načela, procese i teme koje su mu u podlozi.
Ključne riječi: kurikul; kvalitetno obrazovanje za otpornost; osnovna škola, rana dob


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.1241

Refbacks

  • There are currently no refbacks.