GLOBAL EDUCATION IN THE TURKISH SOCIAL STUDIES TEACHER TRAINING PROGRAMME / GLOBALNO OBRAZOVANJE U PROGRAMU OBRAZOVANJA UČITELJA ZA PREDMET UPOZNAVANJE DRUŠTVA U TURSKOJ

Selahattin Kaymakci

Abstract


ABSTRACT   

Global education is a recent topic in Turkey and research on global education has rapidly increased in the last decade. In particular, the process of accession to EU (European Union), and rapid and important changes in science, technology and communication have triggered this research focus. Thus, curricula reforms were carried out at the primary school, high school and college levels of education between 2004 and 2007 in Turkey. Within this context, the aim of this study is to identify the quality of global education in Turkish social studies teacher training programmes. This study uses a qualitative research approach and is a case study. Data sources include analysis of document and semi-standardized interview protocols. For document analysis, Turkish social studies teacher training programme and curriculum were reviewed. The semi-standardized interviews were conducted by contacting 5 university professors working at different universities in Turkey, 5 social studies teachers who graduated from different universities in Turkey, and 5 social studies fourth-year (senior) student teachers  who were studying at different universities in Turkey in the spring semester of the 2009-2010 academic year. Participants were invited to the study by using a snowball sampling strategy. The data were analyzed with content analysis. The results showed that current Turkish social studies teacher training programmes are not well-equipped to provide training on global education.
Key words: Global Education, Social Studies, Teacher Training Programme, Turkey
-----

SAŽETAK   

Globalno je obrazovanje aktualna tema u Turskoj, a istraživanja u području globalnog obrazovanja značajno su se povećala u posljednjih deset godina. Točnije, proces pristupanja Europskoj Uniji te brze i značajne promjene u području znanosti, tehnologije i komunikacije potaknuli su taj proces istraživanja. Kao rezultat, u periodu od 2004. do 2007. u Turskoj je došlo do promjena kurikula za osnovne i srednje škole, te fakultete. U tom kontekstu, cilj ovog istraživanja je prepoznati kvalitetu globalnog obrazovanja u turskim programima za obrazovanje učitelja za predmet Upoznavanje društva . U istraživanju smo se koristili kvalitativnim metodama istraživanja te metodom analize slučaja. Izvore podataka dobili smo analizom dokumenata te polustandardiziranog intervjua. Analizirani dokumenti odnose se na turske programe za obrazovanje učitelja za predmet Upoznavanje društva te kurikule. Polustrukturirani razgovori bili su provedeni s pet profesora na različitim turskim fakultetima, pet nastavnika Upoznavanja društva koji su diplomirali na raznim sveučilištima u Turskoj te pet studenata na četvrtoj godini studija na različitim fakultetima za vrijeme proljetnog semestra 2009./2010. akademske godine. Sudionici u ovom istraživanju određeni su metodom „snowball“ (gruda snijega). Podatci su analizirani prema sadržaju, a rezultati su pokazali da aktualni programi za obrazovanje nastavnika za predmet Upoznavanje društva u Turskoj ne dosežu razinu kojom bi omogućili zadovoljavajuće globalno obrazovanje.
Ključne riječi: globalno obrazovanje, Upoznavanje društva, program obrazovanja učitelja, Turska 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i4.123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.