Obstacle Polygon as an Assessment of Fundamental Movement Skills in 6-Year-Old Children/Poligon prepreka u funkciji procjene biotičkih motoričkih znanja šestogodišnjaka

Franjo Lovrić, Igor Jelaska, Žarko Bilić

Abstract
AbstractThe study was conducted in order to determine the appropriateness of assessment of the level of fundamental movement skill development of six-year-old children by using an obstacle polygon. In accordance with the aim of the study, a sample of 78 six-year-old pupils (39 boys and 39 girls) was used. Through high inter-item correlation and high Cronbach's alpha coefficient, the results clearly indicate excellent reliability of the measuring instrument. Furthermore, normality of the distribution clearly points to the good discriminative power of the polygon. The t-test showed no differences between boys and girls in both the applied polygon and morphological features. The results of the multiple regression analysis with two predictors showed no impact of the used morphological features on the performance of fundamental movement skill assessment manifested through the obstacle polygon. The obtained results clearly point to a very high applicability of the polygon in the physical education curriculum as an instrument for assessment and verification of fundamental movement skills among six-year-old children. Key words: metric characteristics; motor learning; physical education curriculum; regression analysis.
---
SažetakIstraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja prikladnosti i mogućnosti procjene stupnja razvijenosti biotičkih motoričkih znanja šestogodišnjaka koristeći se poligonom prepreka. U skladu s navedenim koristit će se uzorak od 78 učenika (39 dječaka, 39 djevojčica) u dobi od 6 godina. Kroz visoke iner-item korelacije i visoki Chronbach alpha koeficijent, rezultati jasno ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost mjernog instrumenta. Nadalje, rezultati KS testa jasno ukazuju na dobru strukturu odnosno osjetljivost poligona. T-testom je utvrđeno nepostojanje razlika između dječaka i djevojčica kako u primijenjenom poligonu tako i u morfološkim karakteristikama. Nadalje, rezultati višestruke regresijske analize sa dva prediktora pokazali su da ne postoji utjecaj morfoloških karakteristika na izvedbu poligona za procjenu biotičkih motoričkih znanja. Dobiveni rezultati nedvosmisleno ukazuju na praktičnost i primjenjivost poligona u nastavnom procesu tjelesne i zdravstvene kulture kao sredstva za procjenu i provjeru biotičkih motoričkih znanja.Ključne riječi: morfološke karakteristike; motoričko učenje; regresijska analiza; tjelesna i zdravstvena kultura.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1139

Refbacks

  • There are currently no refbacks.