Transversal Competences of University Students of Engineering/Transverzalne kompetencije studenata strojarstva

Remedios Hernandez-Linares, J. Enrique Agudo, Mercedes Rico, Héctor Sánchez

Abstract


Abstract

One of the key changes of the European Higher Education Area is the implementation of a competence-based educational system. Students are now more than ever the axis around which the university system orbits. The competences that students should acquire during their studies include transversal competences, which are those competences related to leadership skills, problem solving, and teamwork, highly valued by labor market. This is particularly important in engineering, as these skills can influence the selection of one candidate over another. So, the evaluation and teaching of these kinds of competences are now some of the main challenges facing university professors as the corresponding learning objectives need to be set and assessed, both for study programs as well as for each individual subject, and this process is new for teachers. Focusing precisely on this aspect, our work, based on an empirical study conducted with a sample of 102 engineering students from the University Center of Merida, uses a tool to measure the progress of such students in different transversal competences. This tool not only allows us to evaluate the level of competence development, but also allows us to detect students’ areas of weakness in cross-curricular training that can then be addressed. 

 Key words: the Bologna process; competence based education; engineering education; higher education; labor market.


---


Sažetak

Jedna od glavnih promjena europskog prostora visokog obrazovanja jest uspostava obrazovnog sustava uutemeljenog na kompetencijama. Studenti su u današnje vrijeme više nego ikada u središtu  oko kojega se vrti sveučilišni obrazovni sustav. Kompetencije koje bi studenti trebali steći tijekom svojeg studiranja uključuju transverzalne kompetencije, tj. one koje su povezane s vještinama rukovođenja, rješavanja problema i sa sposobnošću rada u timu, a koje su visoko cijenjene na tržištu rada. Te su osobine iznimno važne u strojarstvu, jer one mogu dati prednost kandidatu koji ih posjeduje. Dakle, evaluacija i poučavanje tim vrstama vještina sada predstavljaju glavne izazove s kojima se sveučilišni profesori suočavaju, jer se odgovarajući obrazovni ishodi moraju postaviti i ocijeniti, i za sveučilišne studijske programe i za svaki pojedinačni kolegij, a taj je proces nastavnicima potpuno nov. Usredotočujući se upravo na taj aspekt, naš rad, koji se temelji na empirijskom istraživanju provedenom na uzorku od 102 studenta strojarstva sa Sveučilišnog centra u Meridi, koristi se alatom kojim možemo utvrditi napredak tih studenata u području različitih transverzalnih kompetencija. Taj alat ne samo da nam omogućava procjenu stupnja razvoja kompetencija nego nam također omogućava prepoznavanje slabih područja studenata u međukurikularnom obrazovanju, na kojima se kasnije može dodatno raditi.

Ključne riječi: Bolonjski proces; obrazovanje uutemeljeno na kompetencijama; obrazovanje u području strojarstva; tržište rada; visoko obrazovanje. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i2.1062

Refbacks

  • There are currently no refbacks.