The Effect of Sexual Debut and Health Risk Behaviours on the Baccalaureate Performance of Romanian Adolescents /Utjecaj prvog spolnog odnosa i rizičnog zdravstvenog ponašanja na uspjeh rumunjskih adolescenata na maturi

Csaba Laszlo Degi, Cristina Faludi

Abstract


Abstract

Relationship between sexual and health risk behaviours and school success is rarely investigated in Central-East European countries. The present project studies their impact on the results of the compulsory graduation examination, called Baccalaureate, in Romania. In this follow-up analysis 401 graduate high school students were surveyed. We measured scholastic achievement by means of the indicators of promotion and performance in standardized testing. The self-administered School Success Profile questionnaire included items on health-related (smoking, binge drinking, and illicit drug use) and sexual debut behaviours. Descriptive statistics and logistic regression were conducted. Results show that students from rural and deprived communities, those obtaining failing grades in the last semester and involved in an unstable relationship at the sexual debut had significantly increased odds of failure and lower average grades in the final examination, when adjusted for age, sex, religious practice and health status. Within the framework of health education, school educators should not neglect the education for the reproductive health, and health education should accompany the adolescent throughout his/her life.

Key words: emerging adults; school success; sexual debut.


---


Sažetak

Međuodnos spolnog i rizičnog zdravstvenog ponašanja i školskog uspjeha rijetko se istražuje u zemljama središnje i istočne Europe. Ovim se projektom istražuje njihov učinak na rezultate obveznog maturalnog ispita (engl. Baccalaureate) u Rumunjskoj. U ovoj popratnoj analizi obrađeni su odgovori 401 maturanta. Izmjerili smo školski uspjeh s pomoću indikatora napretka i uspjeha u standardiziranim testovima. Upitnikom za samostalno popunjavanje o profilu školskoga uspjeha obuhvaćena su pitanja o rizičnom zdravstvenom ponašanju adolescenata (pušenje, neumjereno opijanje i ilegalna zloupotreba droga) i njihovim prvim spolnim odnosima. U analizi su upotrijebljene metode deskriptivne statistike i logističke regresije. Rezultati su pokazali da su učenici iz ruralnih krajeva, zahvaćenih oskudicom, koji su u posljednjem semestru ocijenjeni negativnim ocjenama i koji su bili u nestabilnim vezama u trenutku prvog spolnog odnosa imali velike predispozicije da padnu razred i dobiju niže prosječne ocjene na završnom ispitu, s korekcijom za dob, spol, vjeru i zdravstveno stanje. U okviru zdravstvenog odgoja nastavnici ne bi trebali zanemarivati edukaciju o reproduktivnom zdravlju, a znanje stečeno tijekom obrazovanja trebalo bi adolescente služiti tijekom cijelog njihova života.

Ključne riječi: mladi odrasli ljudi; prvi spolni odnos; školski uspjeh. 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i2.1011

Refbacks

  • There are currently no refbacks.